Maak nu een afspraak voor deze woning

Beschrijving

***ENGLISH TRANSLATION BELOW***
*** NIET BESCHIBAAR VOOR STUDENTEN / WONINGDELERS***
*** NOT AVAILABLE FOR STUDENTS / HOMESHARING***
Zeer ruim en authentiek 4 kamer (2/3 slaapkamers) gestoffeerd appartement met ruim terras op loopafstand van strand, de Internationale organisaties zoals Europol, Eurojust, OPCW en scholen, gezellige cafés en restaurants om de hoek, de gezellige Keizerstraat met zijn winkels en de levendige jachthaven. Wonen aan de Zeesluisweg is volop genieten van alles wat Scheveningen-Haven te bieden heeft.
Indeling:
Open portiek, entree, eerste etage, ruime lange hal, woon-/eetkamer (ca. 12.20 x 3.60) en suite met schuif separatie en erker, schouwen en parketvloer, ruime slaapkamer (ca. 4.15 x 3.50) met schuif separatie naar eetkamer, voor slaapkamer met parket (ca. 2.07 x 3.26) , ruime keuken (ca. 2.60 x 3.03) met veel opbergruimte voorzien van o.a. vaatwasser, gaskookplaat, afzuigkap, koel/vries combinatie, moderne badkamer (ca. 2.94 x 1.22) met douche en wastafel serre/bijkeuken met wasmachine en droger aansluitingen, groot en zonnig terras (ca. 3.40 x 3.40) met glazen windschermen.
Details:
- Huurprijs exclusief gas / water / elektriciteit
- Woonoppervlakte 107 m2
- De woning word gestoffeerd opgeleverd
- Ruime woon-/ eetkamer en suite;
- Nette keuken voorzien van inbouw apparatuur;
- 2 / 3 slaapkamers;
- Badkamer met inloopdouche en wastafel
- Serre met ruime dakterras gelegen aan de achterzijde van het appartement;
- Uitstekend gelegen op loopafstand van de het strand, de haven en winkels
- Voldoende openbare parkeergelegenheid
- Beschikbaar per direct
Huurvoorwaarden:
- U dient een (gezamenlijk) netto inkomen te hebben van minimaal 3 maal de totale huurprijs.
- Niet beschikbaar voor woningdelers / studenten;
- Minimale huurperiode 12 maanden
- 2 maanden borg te betalen voor aanvang huurcontract;
- 2 maanden kijkrecht voor verhuurder bij beëindiging huurcontract;
- Er mag niet gerookt worden en er mogen geen veranderingen worden aangebracht aan het gehuurde.
- Er worden geen uitspraken gedaan over het toewijzingsbeleid.
Om in aanmerking te komen voor de aangeboden woning, dient u de volgende documenten te overleggen:
Personen van aanvrager en eventuele andere aanvrager:
- Kopie geldig paspoort / ID kaart van aanvrager en eventuele andere aanvrager (Gelieve uw BSN door te strepen);
- Recente werkgeversverklaring(en) niet ouder dan 1 maand;
- Kopie van 3 recente opeenvolgende salarisstroken van de aanvrager (Gelieve uw BSN door te strepen);
- Kopie van 3 recente opeenvolgende bankafschriften (digitaal toegestaan) waarop de betaling van het salaris zichtbaar is;
- Definitieve IB jaaropgaaf van de belastingdienst van het afgelopen jaar
- Kopie van bankpas (voorzijde);
- Verklaring van verhuurder / beheerder / eigenaar / hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsverleden;
- Uittreksel uit de BRP (basisregistratie personen) van uw gemeente;
In geval van echtscheiding
- Echtscheidingsconvenant
- Kopie eventuele alimentatie
Voor zelfstandigen (ZZP), directeur/aandeelhouders aanvullend:
- Recente accountants verklaring met balans en winst- en verliesrekening van de afgelopen 2 jaar, goedgekeurd door gecertificeerd accountant. (Conceptversie is niet voldoende)
- Kolommen balans winst/verlies lopend jaar
- Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
- Definitieve aanslagen IB 60 van de afgelopen 2 jaar
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze huurbeschrijving geen rechten ontlenen. Van onze kant wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle afmetingen en oppervlakten zijn indicatief.
Very spacious and authentic 4 room (2/3 bedrooms) unfurnished flat with spacious terrace within walking distance of the beach, the international organisations such as Europol, Euro Just, OPCW and schools, cosy cafes and restaurants around the corner, the lively Keizerstraat with its shops and the lively marina. Living on Zeesluisweg means enjoying everything that Scheveningen Harbour has to offer.
Layout:
Open porch, entrance, first floor, spacious long hall, living/dining room (approx. 12.20 x 3.60) en suite with sliding separation and bay window, fireplaces and parquet floor, spacious bedroom (approx. 4.15 x 3.50) with sliding separation to dining room, front bedroom with parquet (approx. 2.07 x 3.26) , spacious kitchen (approx. 2. 60 x 3.03) with a lot of storage space and equipped with dishwasher, gas hob, extractor, fridge/freezer, modern bathroom (approx. 2.94 x 1.22) with shower and washbasin conservatory/utility room with washing machine and dryer connections, large and sunny terrace (approx. 3.40 x 3.40) with glass windbreaks.
Details:
- Rent excluding gas / water / electricity
- Living area 107 m2
- The house is unfurnished
- Spacious living / dining room en suite;
- Nice kitchen with built-in appliances;
- 2 / 3 bedrooms;
- Bathroom with walk-in shower and washbasin
- Conservatory with spacious roof terrace located at the rear of the flat;
- Excellent location within walking distance of the beach, the harbour and shops
- Sufficient public parking space
- Directly available
Rental conditions:
- You need to have a (joint) net income of at least 3 times the total rent.
- Not available for house sharing / students;
- Minimum rental period 12 months
- 2 months deposit to be paid before start of rental period;
- 2 months right of viewing for landlord at termination of rental contract;
- No smoking and no changes may be made to the rented property.
- No statements are made about the allocation policy.
To be eligible for the offered accommodation, you must submit the following documents:
Personal details of applicant and any other applicant:
- Copy of valid passport / ID card of applicant and any other applicant (Please cross out your BSN);
- Recent employer's statement(s) not older than 1 month;
- Copy of 3 recent consecutive salary slips of the applicant (please cross out your BSN)
- Copy of 3 recent consecutive bank statements (digital allowed) showing the payment of the salary;
- Final IB annual statement from the tax authorities of the past year
- Copy of bank card (front side);
- Statement from landlord/manager/owner/mortgagee of current residence confirming good payment history;
- Extract from the BRP (basic register of persons) of your municipality;
In case of divorce
- Divorce agreement
- Copy of any alimony payments
For self-employed persons (ZZP), director/shareholders additionally:
- Recent audit certificate with balance sheet and profit and loss account of the last 2 years, approved by a certified accountant. (Draft version is not sufficient)
- Columns balance sheet profit/loss current year
- Recent extract from the Chamber of Commerce (not older than 1 month)
- Final assessments of IB 60 over the last 2 years
This information has been compiled with the necessary care. You cannot derive any rights from this rental description. We accept no liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas are indicative.

Kenmerken

Algemeen

Soort woning Appartement
Aantal kamers 4

Woningdetails

Woon oppervlakte 107

Overige

Kenmerken

Algemeen

Soort woning Appartement
Aantal kamers 4

Woningdetails

Woon oppervlakte 107

Overige

Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox

Ja, graag

Staat dit huis in jouw favoriete buurt?

Probeer nu de Huislijn Buurtscanner en ontdek welke buurt bij jou past.

Scholen op de kaart

Zoek je een geschikte school in de buurt van de Zeesluisweg in Den Haag?

Aangeboden door:

Huurstunt.nl

Huurstunt.nl

Voor meer informatie over de bovenstaande huurwoning ga je naar Huurstunt.nl

Aangeboden door:

Huurstunt.nl

Huurstunt.nl

Voor meer informatie over de bovenstaande huurwoning ga je naar Huurstunt.nl

Staat dit huis in jouw favoriete buurt?

Probeer nu de Huislijn Buurtscanner en ontdek welke buurt bij jou past.

Scholen op de kaart

Zoek je een geschikte school in de buurt van de Zeesluisweg in Den Haag?