Maak nu een afspraak voor deze woning

Beschrijving

Landelijk gelegen, tussen de dorpen Zelhem en Halle ligt een nieuwe te ontwikkelen erf aan de Halseweg. Naast de bestaande woning mogen er twee bouwkavels ontwikkeld worden. De bouwkavels kunnen variëren in grootte en de mogelijkheid bestaat om meer bos of landbouwgrond bij te kopen. Beide woningen mogen bebouwd worden met een vrijstaand woonhuis van 750 m² (goothoogte 4,5 meter, nokhoogte 10 meter) en een bijgebouw van 100 m² (goothoogte 3 meter, nokhoogte 6 meter).
De kavelgroottes bedragen bij:
Kavel 1 circa 4.650 m², inclusief een gedeelte aan te planten bos (circa 1.500 m²). Hier bestaat de mogelijkheid om nog circa 3.800 m² grond voor aan te planten bos en 5.850 m² weidegrond bij te kopen.
Kavel 2 circa 3.370 m². Hier bestaat de mogelijkheid om nog circa 2.3 hectare landbouwgrond bij te kopen.
De genoemde prijzen zijn inclusief b.t.w. maar exclusief de kosten voor de nutsvoorzieningen. Deze dienen door koper zelf aangebracht te worden.
Om de kwaliteit van het erf te waarborgen zijn er er enkele criteria opgesteld waaraan het erf en de woningen dienen te voldoen:
De belangrijkste punten met betrekking tot het beoogde plan uit de criteriamatrix van de welstandsnota zijn:
- De indeling van het perceel en de hoofdopzet worden afgestemd op de landschappelijke en cultuurhistorische karakteristiek van de locatie (hiërarchie, ontsluiting, zichtlijnen e.d.).
- De bebouwing op een erf is geclusterd of in onderlinge samenhang op het terrein geplaatst.
- Nieuwbouw dient qua plaatsing te passen binnen het complex.
- Bij voorkeur geen erfafscheidingen en toegangspoorten e.d. toepassen. Er dient uitgegaan te worden van hagen, heggen of houtwallen. Deze elementen zo situeren dat dit de samenhang van de erfbebouwing ondersteunt.
Ten aanzien van massa en vorm van de gebouwen zijn de belangrijkste criteria:
- De hoofdvormen bestaan uit enkelvoudige, liggende blokvormige bouwmassa's met lage goothoogte en forse, hoogoplopende kappen.
- De hoofdvormen van de gebouwen passen bij de landschappelijke en cultuurhistorische karakteristiek.
- Elke bouwmassa heeft zijn eigen karakteristiek, maar past bij de bouwmassa's van het betreffende erf of complex.
- Individuele bouwmassa's moeten bijdragen aan een evenwichtige massaopbouw van het complex gezien vanuit de omgeving.
- De bouwhoogte bestaat uit een of twee bouwlagen met kap. De kapvorm bestaat uit een zadeldak of een afgeleide van dit daktype.
Ten aanzien van de gevels zijn de belangrijkste criteria:
- Bij gevels van bestaande bebouwing moet de oorspronkelijke indeling blijven domineren, waarbij de gevelopeningen verticaal gericht zijn.
- De bebouwing heeft een duidelijke relatie met de (oorspronkelijke) agrarische functie: dit uit zich in eenvoudige hoofdvormen en een duidelijke gevelindeling, aansluitend op het oorspronkelijke boerderijtype.
Ten aanzien van het materiaalgebruik zijn de belangrijkste criteria:
-Het materiaalgebruik dient afgestemd te zijn op de karakteristiek van het landschap, waarbij het gebruik van natuurlijke materialen voorop staat. Bakstenen voor de gevels en keramische pannen als dakbedekking komen het meeste voor.
- Glas, spiegelende oppervlakken en kunststof mogen niet worden toegepast bij beplating van de gevels.
Ten aanzien van het kleurgebruik zijn de belangrijkste criteria:
- Het kleurgebruik dient afgestemd te zijn op de karakteristiek van het landschap, waarbij het gebruik van gedekte kleuren (roodbruine bakstenen en antracietgrijze pannen) het meeste voorkomt.
- Grote vlakken mogen geen sterke kleurcontrasten tonen.
- Kozijnen en windveren zijn wit geschilderd.
Ten aanzien van detaillering zijn de belangrijkste criteria:
- Bij detaillering moeten de aanwezige fijne en/of ambachtelijke onderdelen behouden blijven.
- De detaillering van nieuwe onderdelen moet qua vorm en uitstraling passen bij de aanwezige details.
Het erf wordt als volgt ontwikkeld: op het perceel wordt een tuin met erfindeling aangelegd. Op de perceelsgrens aan de voorzijde worden hoogstam fruitbomen geplant. Daarnaast wordt aan de rechterzijde van het perceel (vanaf de straat gezien, de westelijke kant) een bosstrook aangelegd over de gehele lengte van het perceel. De aanplant bestaat uit eik, groene den, meidoorn, sleedoorn en krent. Op het perceel zelf worden twee solitaire walnootbomen geplant. Langs de oprit zal een nieuwe haag worden gerealiseerd bestaande uit fruitbomen en beukenhaag. De tuinen van de drie woningen worden van elkaar gescheiden door gebruikmaking van meidoorn- en beukenhagen.

Wat is jouw huis waard?
Ontvang gratis binnen 2 minuten de waarde van jouw huis
Taxatie huis kopen

Kenmerken

Algemeen

Soort woning bouwgrond

Overige

In overleg Ja
Aantal toiletten 0

Buitenwonen

Oerdijk 2
7433AA Schalkhaar (Overijssel)
T: 088-3230123
Ontdek je favoriete wijk
Met de SNS wijkverkenner

Scholen op de kaart

Zoek je een geschikte school in de buurt van de Halseweg in Halle?

Wat is jouw huis waard?
Ontvang gratis binnen 2 minuten de waarde van jouw huis