Maak nu een afspraak voor deze woning

Beschrijving

VRIJWILLIG GESLOTEN INSCHRIJVING

In opdracht van GGz-Centraal bemiddelt Redres de Bouwkunstmakelaar in de verkoop van de voormalige kliniek De Wissel met een Bouwperceel en de nabijgelegen Boerderij De Heuvel met kalverschuur, gelegen op het GGz-terrein Veldwijk , inclusief onderliggende kavels, door middel van een Biedingsprocedure.

ALGEMEEN
Sinds 1886 is landgoed Veldwijk in gebruik als het instellingsterrein voor de geestelijke gezondheidszorg en uitgegroeid tot het Psychiatrisch Ziekenhuis Veldwijk. Het is een prachtig parkachtig instellingsterrein en in de 20e eeuw gestaag gegroeid tot een dorp in het klein. Er waren veel voorzieningen aanwezig, van een gaarkeuken tot wasserij en van sportveld tot een kerk met begraafplaats. Als gevolg van transities in het sociaal domein, veroudering van zorggebouwen en toenemende leegstand, is het onontkoombaar dat Veldwijk wordt herontwikkeld. Daarmee is de weg ingeslagen dat het areaal dat GGz-Centraal in eigendom heeft aanzienlijk kleiner zal worden en wil GGz-Centraal de overige zorggebouwen die verouderd zijn en/of qua capaciteit niet meer nodig zijn, afstoten. Het gebied zal worden herontwikkeld waarbij verschillende GGz functies op het terrein zullen blijven.

Op het terrein staan een tweetal monumentale gebouwen die overtollig zijn geworden en door middel van deze vrijwillige gesloten inschrijving zullen worden verkocht. Het betreft Boerderij “De Heuvel” met naast gelegen Kalverschuur en tevens het paviljoen “De Wissel”. Tegenover De Wissel ligt een bouwperceel geschikt voor de realisatie van circa 20 appartementen die eveneens verkocht zal gaan worden (alleen en uitsluitend in combinatie met “De Wissel”).


GEBOUW DE WISSEL
Op het GGz-Centraal terrein staat gebouw De Wissel. Dit paviljoen dateert uit 1900 en vertoont veel invloed van de chaletstijl in het houtwerk en neo-renaissance in het siermetselwerk. Het monumentale gebouw De Wissel heeft een oppervlakte van circa 1.100 m² BVO en is in gebruik geweest als kliniek voor 12 cliënten. Het gebouw kent maar liefst 14 verschillende adressen. Bij deze inschrijving wordt het adres Veldwijk 5-70 gehanteerd. De Wissel kent achterstallig onderhoud en is met name aan de binnenzijde uitgeleefd; grondige renovatie is noodzakelijk om het gebouw te laten voldoen aan de laatste eisen en wensen. Bovendien is er asbest in het gebouw aanwezig dat gesaneerd dient te worden. De bestemming is op dit moment nog maatschappelijk. Het ontwerp bestemmingsplan gaat uit van een woonbestemming (eventueel in combinatie met zorg) op deze locatie.


INDELING
De oorspronkelijke hoofdentree bevindt zich aan de voorzijde (zuid). Anno nu is de entree aan de noordzijde. Bij binnenkomst een grote keuken met aansluitend een lange gang. Vanuit hier zijn alle vertrekken op de begane grond toegankelijk. Aan de voorzijde (zuid) een viertal in grootte variërende kamers. En links en rechts de zijvleugels die eveneens weer bestaan uit diverse vertrekken. Aan de noordzijde (achterzijde) is het pand fors uitgebouwd. Ook hier zijn diverse grotere en kleinere ruimten gerealiseerd. In het midden bevindt zich aan de achterzijde de trappartij naar de twee bovengelegen verdiepingen.


EERSTE VERDIEPING
De eerste verdieping kent een redelijk symmetrische opzet. Hier weer een middengang met aan de voorzijde (zuidzijde) een grote kamer in het midden met aan weerszijden 2 badkamers. Vanuit hier met zicht op het park. De linker- en rechtervleugel hebben beiden een tweetal grote ruimten van circa 40 m² per stuk. Aan de achterzijde wat kleinere (facilitaire) ruimten.


KAPVERDIEPING
De kapverdieping kent een redelijk symmetrische opzet. Hier weer een middengang met aan de voorzijde (zuidzijde) een vijftal kamers met zicht op het park. De linker- en rechtervleugel hebben beiden een drietal grote ruimten van circa 20 m² per stuk. Aan de achterzijde wat kleinere (facilitaire) ruimten.


BESTEMMING: TOT MAXIMAAL 10 WONINGEN
De Wissel is een uniek gemeentelijk monument voor de gemeente Ermelo met een bijzondere geschiedenis. In het belang van het behoud van dit markante gebouw is in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming gewijzigd van maatschappelijk naar wonen (eventueel in combinatie met zorg met de dubbelbestemming 'cultuurhistorie' en 'archeologie'. In het gebouw kunnen tot 10 woningen worden gerealiseerd, dit mogen ook zorgwoningen zijn. Bij de door kopers nieuw te ontwikkelen plannen dien rekening gehouden te worden met de kroonprojectie van de waardevolle boom in de tuin. Het (concept) bestemmingsplan voor Veldwijk is opgenomen in het biedboek die u kunt downloaden via de website van redres.


PARKEREN
Voor De Wissel is een stedenbouwkundig plan ontworpen, waarbij op eigen terrein moet worden voorzien van de parkeerbehoefte passend bij de invulling van het gebouw binnen de aanduiding “parkeren” (noordzijde van het gebouw). In het algemeen mag het aanzicht niet in grote mate verstoord worden.


TUIN
Voor de tuin grenzend aan de openbare inrichting komen nog aanvullende eisen in bijzonder aan de oostzijde waar de tuin grenst aan een kabel- en leidingentracé. Hier mag bijvoorbeeld in eerste zone geen diepwortelende beplanting worden aangebracht of zal gewerkt moeten worden met wortelschermen. Ook zal de inrichting van de tuin (individuele percelen en gemeenschappelijk deel) aan nog nader vast te stellen esthetische eisen moeten voldoen zodat er een eenduidig beeld blijft bestaan van het gebouw de Wissel.


BOUWPERCEEL
Aan de voorzijde van De Wissel staat momenteel nog gebouw de Oosterhoorn dat op de nominatie staat gesloopt te worden. Voordat dit pand gesloopt kan worden dient de vervangende nieuwbouw aan de westzijde in het Zorgpark gerealiseerd te zijn. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt dat op het terrein 50% van de nieuwbouwwoningen in de sociale sector worden gepositioneerd en 50% in het midden- of hogere segment. Ook is er een beeld-kwaliteitsplan opgesteld met uitgangspunten waaraan deze nieuwbouw dient te voldoen. Aan de oostzijde is een parkvilla gepland waarin woningen in de sociale sector worden gerealiseerd. Deze bouwkavel (parkvilla Noord) voorziet in de realisatie van maximaal 20 vrije sector appartementen. Gedacht wordt aan een nieuwe parkvilla’s (appartementengebouw) verdeeld over 3 lagen die aansluit bij de bestaande bebouwing, maar niet historiserend mag zijn. Onder voorwaarden zijn vier bouwlagen ook mogelijk indien er volledig verdiept parkeren wordt toegepast. Ook mag het aantal van 20 appartementen niet worden overschreden. Een actuele, creatieve herinterpretatie van het oorspronkelijk architectonisch idioom moet eigentijdse beeldkwaliteit toevoegen.


LET OP:
Het is op dit moment niet mogelijk om bouwperceel afzonderlijk te kopen, dat kan alleen in combinatie met De Wissel;


OPLEVERING BOUWPERCEEL
De bouwkavel Villa Noord wordt “as is" wordt geleverd na de sloop van de Oosterhoorn, dus vrij van puin en eventuele kabels en leidingen. Wel loopt er 1 hogedruk gasleiding die net de bouwkavel Villa Noord doorkruist. Te zijner tijd moet daar een oplossing voor worden gevonden.

Bij boerderij De Heuvel, de Kalverschuur en Paviljoen De Wissel In het ontwikkelgebied wordt ook een openbare weg gerealiseerd. De huidige wegen zijn nog in eigendom van GGz-Centraal. Voor de herontwikkeling zal deze weg opnieuw moeten worden aangelegd. Dit zal enige overlast met zich mee kunnen brengen. Het betreft hier de verkeerskundige ontsluiting, het parkeren alsmede de nutsaansluitingen. De kosten voor de aanleg van de openbare weg tot de perceelsgrens van het object is voor rekening van de koper.


PROCEDURE EN PLANNING INSCHRIJVING
U krijgt de gelegenheid een bod uit te brengen tussen: 16 september 2022 en 2 december 2022 - 16h00.

Er zijn kijkdagen gepland op:
- Woensdag 12 oktober 2022 van 10h00 – 12h00
- Donderdag 3 november 2022 van 10h00 – 12h00

Op andere momenten is het helaas niet mogelijk de locatie te bezichtigen. U dient zich voor de kijkdagen aan te melden via het e-mailadres: [email protected] en indiening van een bod kan tot en met 2 december 2022 16h00. Uiterlijk 17 maart 2023 neemt verkoper een besluit tot (voorlopige) mogelijke gunning.


BIEDBOEK
Meer informatie over de gebouwen en de procedure kunt u vinden in het biedboek die u kunt downloaden via onze website. Belangstellenden dienen een bod uit te brengen door middel van het indienen van een biedingsformulier dat is opgenomen in het biedboek, in het biedboek staat ook vermeld op welke wijze het bod dient te worden uitgebracht. Dit biedingsformulier is ook als Microsoft Word-document verkrijgbaar.

Er kan worden geboden op de volgende onderdelen:
1. Boerderij De Heuvel samen met Kalverschuur
2. Boerderij De Heuvel zonder Kalverschuur
3. Kalverschuur zonder Boerderij De Heuvel
4. Gebouw De Wissel (geheel) met bouwperceel
5. Gebouw De Wissel (geheel) zonder bouwperceel


Een bieding dient in elk geval te bestaan uit:
- Naam kandidaat bieder – entiteit en ultimate benificial owner
- Koopsom gespecificeerd per biedingsdeel
- Beoogde invulling/ bestemming van het object of bouwperceel
- Beoogde afname datum
- Eventuele financieringsbehoefte
- Overige voorwaarden/ voorbehouden

Op grond van de ingediende biedingen zal Verkoper besluiten met welke partij(en) zij een mogelijke transactie verder wenst uit te werken. Verkoper is geheel vrij in haar keuze met wie en onder welke parameters tot en transactie wordt gekomen.


LET OP:
Deze planning is onder voorbehoud. Raadpleeg de website www.redres.nl voor de meest actuele informatie of kijk op de projectwebsite: https://heuvel-wissel.nl voor alle documentatie, het biedboek en foto’s van de verschillende objecten.

Kenmerken

Algemeen

Soort woning villa, vrijstaande woning
Bouwjaar 1900
Aantal kamers 26

Woningdetails

Bouwjaar 1900
Woon oppervlakte 1099
Inhoud woonhuis 4396
Aantal verdiepingen 3

Buurt

Aan rustige weg Ja

Overige

Tuin Ja
Villa Ja
Aan park Ja
Bosrand Ja
Bosrijk Ja
Dak type Samengesteld Dak
Monument Ja
Woontype Woonhuis
In overleg Ja
Landelijk Ja
Hellend dak Pannen, bitumineuze Dakbedekking, metaal
Perceel oppervlakte 2606
Tuin rondom Ja
Dak opmerking Dak materiaal:Pannen, bitumineuze Dakbedekking, metaal
Oppervlakte woonkamer 0
Vrij uitzicht Ja
Tuin kwaliteit Verzorgd
Aantal badkamers 0
Aantal toiletten 0
Beschutte ligging Ja
Aantal slaapkamers 14
Vrijstaande woning Ja
Onderhoud binnen opmerking Matig
Onderhoud buiten opmerking Matig

Kenmerken

Algemeen

Soort woning villa, vrijstaande woning
Bouwjaar 1900
Aantal kamers 26

Woningdetails

Bouwjaar 1900
Woon oppervlakte 1099
Inhoud woonhuis 4396
Aantal verdiepingen 3

Buurt

Aan rustige weg Ja

Overige

Tuin Ja
Villa Ja
Aan park Ja
Bosrand Ja
Bosrijk Ja
Dak type Samengesteld Dak
Monument Ja
Woontype Woonhuis
In overleg Ja
Landelijk Ja
Hellend dak Pannen, bitumineuze Dakbedekking, metaal
Perceel oppervlakte 2606
Tuin rondom Ja
Dak opmerking Dak materiaal:Pannen, bitumineuze Dakbedekking, metaal
Oppervlakte woonkamer 0
Vrij uitzicht Ja
Tuin kwaliteit Verzorgd
Aantal badkamers 0
Aantal toiletten 0
Beschutte ligging Ja
Aantal slaapkamers 14
Vrijstaande woning Ja
Onderhoud binnen opmerking Matig
Onderhoud buiten opmerking Matig

Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox

Ja, graag
Wat worden mijn maandlasten?

Aangeboden door:

Redres de erfgoedexpert