Maak nu een afspraak voor deze woning

Beschrijving

Perceel bouwgrond gelegen rechts van het woonhuis Hillendonk 7.
Uw eigen huis bouwen op een prachtige locatie! Minder stringente regels ten aanzien van uw eigen droomhuis dan bv op de Groene loper en in Brandevoort.
Rustige groene woonomgeving en toch alle stadse voorzieningen op loop-/fietsafstand voor de kinderen en uzelf.
Inruil van eigen huis bespreekbaar.
Wijk: Stiphout
Perceeloppervlakte: 1284 m²
Vraagprijs: € 400.000 k.k.
Aanvaarding: In overleg.
Ligging:
Aan de Helmondse zijde van de wijk Stiphout, aan de buitenrand van de bebouwingen ligt Hillendonk. Hillendonk is een zijstraat van Elsdonk. Mensen die in deze omgeving veel wandelen herkennen op de kaart natuurlijk De Rode Beemden en Elsdonk. Hillendonk is een minder bekende straat omdat de straat doodloopt. Hierdoor komt hier enkel bestemmingsverkeer, auto's en fietsers.
De achterzijde van het perceel grenst aan een weiland met daarachter een akker met waarde: natuur en landschap. Deze gronden grenzen aan het natuurgebied van de Goorloopzone en het beekgebied van de Stiphoutse Loop. Achter de Goorloop ligt direct het Helmondse stadswandelpark.
Hemelsbreed woon je hier straks op nog geen 500 meter van Stadspark "De Warande".
In deze omgeving van "De Warande" en het riviertje "De Stiphoutse Loop" profiteer je ook in de eigen tuin volop van deze vogelrijke biotoop. Ransuilen; groene specht; bonte specht; mezen; zanglijsters; eekhoorns enz. een lust voor het oor en oog...
Stiphout heeft alle benodigde voorzieningen: winkels, basisischolen, een supermarkt en kent een rijk verenigingsleven. Met het centrum van Helmond op een steenworp afstand heb je vanaf hier ook het profijt van de voorzieningen van een stad: winkels; uitgangscentrum; bioscoop; Theater het Speelhuis; restaurants; voortgezet onderwijs enz.
Gezinnen met kinderen kunnen bijna niet idealer wonen. Op enkele minuten fietsen: voetbalclub hockeyvelden; tennisclubs en scholen. Voor studerende kinderen is de nabijheid van een NS Station erg handig. NS-voorhalte van Mierlo-Hout en Brandevoort zijn vanaf hier snel te bereiken.
Bent u natuurliefhebber dan gaat u profiteren van de rustige ligging van het bouwperceel en de tuin waar aan de achterzijde geen huizen meer gebouwd gaan worden. Het weiland achter wordt gebruikt als kleine dierenweide en hier loopt het paard van de eigenaresse die zelf naast dit perceel een vrijstaand huis gaat bouwen.
U kunt vanuit deze straat via Elsdonk en Eenselaar helemaal binnendoor wandelen tot aan kasteel Croy en de Croyse Hoeve of richting Nuenen en Gerwen en Lieshout via een groot bos en heide gebied met fraaie vennen. Hier liggen ook fraaie mountainbike routes van waaruit mountainbikers ook de befaamde Geulberg kunnen bereiken.
Bestemmingsplan:
Regels van het bestemmingsplan: "Stiphout - Hillendonk tussen 7-11".
4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:
a. woningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak', met dien verstande dat per bouwvlak één woning mag worden gebouwd;
b. de voorgevel dient in de naar de weg gekeerde bouwgrens te worden gebouwd, met dien verstande dat de naar de weg gekeerde bouwgrens mag worden overschreden door één erker met een diepte van maximaal 1,5 m1;
c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6,50 m1;
d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m1;
e. de woningen dienen afgedekt te worden met een kap met een dakhelling van minimaal 30° en maximaal 60°;
f. per woning dienen twee parkeerplaatsen op eigen terrein te worden gerealiseerd en in stand gehouden.
4.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduidingen 'bouwvlak' en 'bijgebouwen';
b. de gezamenlijke oppervlakte - voor zover niet gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' - mag per woning in ieder geval maximaal 60 m² bedragen, dan wel maximaal 40% van het bij de woning behorende aanduidingsvlak 'bijgebouwen', tot een maximum van 150 m², met dien verstande dat in ieder geval een oppervlakte van 25 m² van het aanduidingsvlak 'bijgebouwen' onbebouwd moet blijven;
c. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen minimaal 3 m¹ achter de voorgevellijn te worden gebouwd;
d. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen in de zijdelingse perceelsgrens geplaatst te worden, dan wel minimaal 1 m¹ daaruit, met dien verstande dat:
1. indien het ter plaatse aangeduide 'bouwvlak', direct grenst aan gronden in gebruik voor openbare verkeersdoeleinden of als openbare groenvoorziening, en/of;
2. bij een vrijstaande woning tussen voorgevellijn en achtergevellijn voor zover de afstand van het bouwvlak tot de zijdelingse perceelsgrens meer dan 4 m¹ bedraagt,
deze afstand minimaal 1 m¹ dient te bedragen;
e. de goothoogte mag niet meer dan 3 m1 bedragen;
f. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m1, bedragen, vermeerderd met de afstand tot de perceelsgrens, tot een maximum van 6 m1.
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 m¹ bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen op minimaal 3 m1 achter de voorgevelrooilijn maximaal 2 m1 mag bedragen;
b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 5 m1 bedragen;
c. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouw zijnde mag maximaal 3 m1 bedragen.
4.3 Afwijken van de bouwregels
4.3.1 Afstand tot de zijdelingse perceelsgrens
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.2 onder d, voor het bouwen op een kortere afstand van de zijdelingse perceelsgrens, mits:
a. belangen van derden niet onevenredig worden aangetast;
b. de verkeersveiligheid niet in het geding komt;
c. er geen eigen parkeerplaats op eigen erf verloren gaat;
d. er vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaren bestaan;
4.4 Specifieke gebruiksregels
Onder gebruiken in strijd met deze bestemming wordt ten minste verstaan het gebruik van bouwwerken voor en/of als:
a. de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten, zoals opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
b. permanente of tijdelijke bewoning in bijgebouwen;
c. woningsplitsing;
d. een seksinrichting;
e. aan huis gebonden beroepen, in het geval dat;
1. de oppervlakte voor de beroepsuitoefening per woning meer bedraagt dan 30% van de begane grondoppervlakte van de woning en de daarbij behorende bijgebouwen, dan wel in ieder geval meer bedraagt dan 60 m²;
2. door de beroepsuitoefening onevenredige overlast of hinder voor de woonomgeving ontstaat;
3. detailhandel plaatsvindt, niet zijnde detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in direct verband met de betreffende beroepsuitoefening;
4. de beroepsuitoefening nadelige invloed heeft op de afwikkeling van het verkeer en/of een onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt.
4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.1 Aan huis gebonden bedrijf
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.4 onder a voor het de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf, mits:
a. de woning als zodanig blijft functioneren, waarbij in ieder geval de bedrijfsvloeroppervlakte per woning maximaal 30 % van de begane grondoppervlakte en de bij de woning behorende bijgebouwen mag bedragen, met dien verstande dat het bedrijfsvloeroppervlakte in ieder geval maximaal 60 m² mag bedragen;
b. het een bedrijf in de milieucategorieën 1 of 2 betreft, zoals genoemd in de als bijlage bij deze regels Staat van Bedrijfsactiviteiten;
c. door de bedrijfsuitoefening geen onevenredige overlast of hinder voor de woonomgeving ontstaat;
d. er geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in direct verband met de betreffende beroepsuitoefening;
e. de bedrijfsuitoefening geen nadelige invloed heeft op de afwikkeling van het verkeer en/of een onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt.
Artikel 10 Slotregel
Deze regels kunnen worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan "Stiphout - Hillendonk tussen 7-11".
Het Warandepark in Helmond
De Warande is een voormalig natuurgebied en jachtterrein in het westen van Helmond dat tegenwoordig een openbaar wandel- en recreatiepark is. Deel hiervan uitmakend is het dierenpark ten zuidoosten van de Warande – het voormalige Jan Visser Park – dat grotendeels gevestigd is op een terrein waarop eerder het landhuis Peapark stond. Tegenwoordig vormen beide terreinen een eenheid en aan de rand van het huidige park liggen nog steeds resten van het landhuis, in de vorm van grote betonblokken. Peapark was de woning van de textielfabrikant Piet de Wit en zijn gezin en heeft hier ongeveer tien jaar gestaan.
Locatie van het park:
Het park wordt aan de Helmondse zijde omgeven door drie grote wegen: de Aarle-Rixtelseweg, de Jan van Brabantlaan en de President Rooseveltlaan, ook wel de Goudkust van Helmond genoemd, omdat hier vanouds de fabrikanten woonden. De omliggende wijk draagt tegenwoordig de naam 'Warande' en is vernoemd naar het park.
Aan de kant van Stiphout grenst het Warande park aan de Eenselaar. Als je vanuit De Aarle-Rixtelseweg langs het restaurant en de midgetgolfbaan het verharde fietspad door het bos neemt fiets je door het bos en de weilanden naar Stiphout. Je komt dan Stiphout binnen via de Eenselaar die overgaat in Elsdonk.

Staat dit huis in jouw favoriete buurt?

Probeer nu de Huislijn Buurtscanner en ontdek welke buurt bij jou past.

Wat is jouw huis waard?
Ontvang gratis binnen 2 minuten de waarde van jouw huis

Kenmerken

Algemeen

Soort woning bouwgrond

Overige

In overleg Ja
Aantal toiletten 0

van Houts Makelaardij

Mauritslaan 6
5707CN Helmond (Noord-Brabant)
T: 0492-526082
Ontdek je favoriete wijk
Met de SNS wijkverkenner

Scholen op de kaart

Zoek je een geschikte school in de buurt van de Hillendonk in Helmond?

Wat is jouw huis waard?
Ontvang gratis binnen 2 minuten de waarde van jouw huis