Maak nu een afspraak voor deze woning

Beschrijving

*English version below Dutch description*

Fantastische 2-kamer appartement in hartje Jordaan met berging.

HET APPARTEMENT
Hartje Amsterdam, midden in de Jordaan….in de Hazenstraat, nummer 15…betreden we via de entree naast de kunstgalerie dit fijne appartement!
We komen binnen in het midden van deze 2 kamer woning op de eerste verdieping. Vanuit deze centrale hal kom je in alle vertrekken.
Aan de voorkant van het pand bevindt zich de woonkamer in lichte kleurstellingen, welke is voorzien van een praktische inbouwkast. Doordat het appartement 3 ramen breed is, komt er door de prachtig bewerkte glas-in-lood ramen, veel licht naar binnen!

Aan de achterkant van de woning bevindt zich de nette keuken, volledig uitgerust met inbouwapparatuur en klaar voor gebruik! Ook de ruime, lichte slaapkamer van maar liefst 11 m2 bevindt zich aan deze zijde en heeft 2 grote ramen.
De nette, neutrale badkamer heeft een prima afmeting is voorzien van douche, wastafel en toilet.
Tevens heb je toegang tot een ruime privé berging van maar liefst 4 m2 op de 4e verdieping.

LOCATIE
De Hazenstraat (ook wel het Tiende Straatje genoemd) ligt midden in de Jordaan met haar ontspannen sfeer en prachtige grachten. In de directe omgeving liggen diverse gezellige winkelstraatjes, zoals de Hartenstraat en de Wolvenstraat, beter bekend als "de 9 straatjes". Deze negen schilderachtige straatjes die de grachten met elkaar verbinden zitten vol kleine winkeltjes, lunchrooms, restaurants en galerieën die meestal uniek zijn in hun soort.

Op 5 minuten loopafstand vind je De levendige Elandsgracht, welke vol zit met leuke restaurants, zoals Pazzi en Balthasar's Kitchen. Koffieliefhebbers kunnen van een heerlijk kopje koffie genieten bij Koffiespot of Sue Amsterdam. Ook zijn er vele terrasjes van gezellige buurtcafés op iedere hoek, haal je een overheerlijke koek bij Van Stapele en drink je een verfrissend glaasje in de namiddag op het terras van Waterkant of in de binnentuin van het Pulitzer Hotel. Op zaterdag is er de Lindengrachtmarkt en op de Noordermarkt een biologische boerenmarkt. In de directe omgeving zijn vele kleine buurtwinkels, zoals een slager, een groenteboer, een poelier en diverse traiteurs.

BEREIKBAARHEID
De woning is met de auto en met het openbaar vervoer goed te bereiken. Door de centrale ligging vind je op korte loopafstand meerdere tram- en buslijnen. De binnenstad bevindt zich tevens op loopafstand en het Centraal Station ligt op zo’n 5 minuten fietsen.
Op de Elandsgracht (Johnny Jordaanplein voor insiders) en in de omliggende straten is voldoende parkeergelegenheid en de parkeergarage "Europarking" in de Marnixstraat is vlakbij.

BIJZONDERHEDEN

- 2-kamer appartement van 38m2 op eerste verdieping (NEN2580 rapport aanwezig)
- ruime eigen berging op de bovenste verdieping van 4m2
- gelegen in het hart van de Jordaan, vlak bij de “9 straatjes”
- Eigen Grond
- actieve en gezonde VVE
- bouwjaar 1933
- goed te bereiken met openbaar vervoer en voldoende parkeergelegenheid
- Oplevering in overleg, kan spoedig.
- De koopakte zal worden opgemaakt door een notaris in Amsterdam.
- Er is pas een overeenkomst na het tekenen van de koopakte.
- Verkopers behouden het recht voor om het apartement te gunnen aan koper naar keuze.
- De uitbouw aan de achterzijde is zou naar verluidt vóór 2010 zonder bouwvergunning zijn geplaatst door een voorganger van de verkopers. De gemeente Amsterdam handhaaft daar vooralsnog niet op en heeft dat ook in het verleden niet gedaan, nu de uitbouw aan de achterzijde van de opstal is geplaatst. Informeel heeft de administrateur van de VvE zich op het standpunt gesteld dat deze uitbouw verwijderd dient te worden, omdat dit bedongen zou zijn door de vroegere eigenaar, van wie de verkopers het appartement in 2010 hebben gekocht. Wij hebben dit door een onafhankelijk advocatenkantoor laten onderzoeken. Uit dit onderzoek is gebleken dat een kettingbeding of kwalitatieve verplichting, op grond waarvan de uitbouw verwijderd zou moeten worden, niet in de registers van het kadaster is terug te vinden. Ook anderszins is van een beding dat de uitbouw verwijderd zou moeten worden niet gebleken. Evenmin ligt een formeel besluit van de VVE voor, op grond waarvan de bebouwing ongedaan gemaakt zou moeten worden. Verkopers kunnen en zullen een dergelijk beding dan ook niet opleggen. De nieuwe eigenaar neemt na verwerving het risico (financieel en uitvoerend) m.b.t. de uitbouw op zich (ook bouwkundig). Wél is het niet toegestaan het dak achter de uitbouw te gebruiken als dakterras.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Geïnteresseerde heeft zijn/haar eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

*English version*

Fantastic 2-room apartment in the heart of the Jordaan with storage.

THE APPARTMENT
In the heart of Amsterdam, in the middle of the Jordaan… in the Hazenstraat, number 15… we enter this fine apartment through the entrance next to the art gallery!
We enter in the middle of this 2 room apartment on the first floor. You can access all rooms from this central hall.
At the front of the building is the living room painted in light colors, which is equipped with a practical built-in closet. Because the apartment is 3 windows wide, there is a ton of light coming into the living room windows, which are partially beautifully decorated with crafted stained glass!

At the back of the house is the practical kitchen, fully equipped with appliances and ready for use! The spacious, bright bedroom of no less than 11m2 is also located on this side and has 2 large windows.
The neat, neutral bathroom has a good size and is equipped with a shower, sink and toilet.
You also have access to a spacious private storage room of no less than 4 m2 on the 4th floor.

LOCATION
The Hazenstraat (also called the ‘Tiende Straatje’) is located in the middle of the Jordaan with its relaxed atmosphere and beautiful canals. In the immediate vicinity are several pleasant shopping streets, such as Hartenstraat and Wolvenstraat, better known as "the 9 streets". These nine quaint streets connecting the canals are full of small shops, lunchrooms, restaurants and galleries that are usually one of a kind.

The lively Elandsgracht is a 5-minute walk away, which is full of nice restaurants, such as Pazzi and Balthasar's Kitchen. Coffee lovers can enjoy a delicious cup of coffee at Koffiespot or Sue Amsterdam. There are also many terraces in these cozy neighborhood cafes on every corner, you can get a delicious cake at Van Stapele and have a refreshing drink in the afternoon on the terrace of Waterkant or in the courtyard of the Pulitzer Hotel. On Saturdays there is the Lindengrachtmarkt and an organic farmers' market on the Noordermarkt. In the immediate vicinity are many small local shops, such as a butcher, a greengrocer, a poulterer and various caterers.

ACCESSIBILITY
The house is easily accessible by car and public transport. Because of its central location, you will find several tram and bus lines within a short walking distance. The city center is also within walking distance and the Central Station is about 5 minutes by bike.
There is ample parking space on the Elandsgracht (Johnny Jordaanplein for insiders) and in the surrounding streets and the "Europarking" parking garage in Marnixstraat is nearby.

PARTICULARITIES

- 2-room apartment of 38m2 on the first floor (NEN2580 report available)
- spacious private storage room on the top floor of 4m2
- located in the heart of the Jordaan, near the “9 streets”
- Own ground
- active and healthy VVE
- year 1933
- Easily accessible by public transport and ample parking
- Delivery in consultation, possible soon.
- The purchase deed will be drawn up by a notary in Amsterdam.
- There is only an agreement after signing the deed of sale.
- Sellers reserve the right to award the apartment to the buyer of their choice.
- The extension at the rear is said to have been placed before 2010 without planning permission by a predecessor of the sellers. The municipality of Amsterdam does not enforce this for the time being and has not done so in the past, now that the extension has been placed at the rear of the building. Informally, the administrator of the VvE has taken the position that this extension should be removed, because this would have been stipulated by the former owner, from whom the sellers bought the apartment in 2010. We had this investigated by an independent law firm. This investigation has shown that a perpetual clause or qualitative obligation, on the basis of which the extension should be removed, cannot be found in the registers of the Land Registry. There is also no other stipulation that the extension should be removed. Nor is there a formal decision by the VVE on the basis of which the buildings should be undone. Sellers cannot and will not impose such a clause. After acquisition, the new owner assumes the risk (financial and executive) with regard to the extension (including constructional). However, it is not allowed to use the roof behind the extension as a roof terrace.

This information has been compiled by us with the necessary care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The interested party has his/her own duty to investigate all matters that are important to him or her. The broker is the seller's advisor with regard to this property. We advise you to engage an expert broker who guides you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make these known to your purchasing agent in good time and to conduct an independent investigation into this. If you do not engage an expert representative, you consider yourself to be an expert enough according to the law to be able to oversee all matters that are important.

Makelaarsland

Huis verkopen? Bespaar op je makelaarskosten. Bereken hier je besparing

Kenmerken

Algemeen

Soort woning Appartement
Bouwjaar 1933
Aantal kamers 2

Woningdetails

Bouwjaar 1933
Woon oppervlakte 38
Inhoud woonhuis 130
Aantal verdiepingen 1

Energie

Vloer isolatie Ja

Overige

GasCV Ja
Dak type Zadeldak
Woontype Tussenverdieping, Appartement
Perceel oppervlakte 0
Appartement Ja
Dak opmerking Pannen
Matterport3d https://partners.zien24.nl/preview/eyJpdiI6Im9mOG94TDRxXC9wbnZVd1R3dWUwbmJRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlwvakliZVFXbnhDT3BCRG4xQWF5eUVBPT0iLCJtYWMiOiJlY2U4MjVlZmJhZDdiMjBmNmE3ZDM5ZDA2MjQzMWIyMGJkNGZlOWU0N2FkODNhMGEzZDIxNzU0YzBjMzZiYzA5In0=
Prijs opmerking Servicekosten €174
Aantal badkamers 1
Aantal toiletten 0
Aantal slaapkamers 1
Bijgebouw opmerking Berging Inpandig Berging voorzieningen Voorzien van elektra
Onderhoud binnen goed Ja
Onderhoud buiten goed Ja
Opmerkingen isolatie Vloerisolatie
Verwarming opmerking Cv-ketel

Kenmerken

Algemeen

Soort woning Appartement
Bouwjaar 1933
Aantal kamers 2

Woningdetails

Bouwjaar 1933
Woon oppervlakte 38
Inhoud woonhuis 130
Aantal verdiepingen 1

Energie

Vloer isolatie Ja

Overige

GasCV Ja
Dak type Zadeldak
Woontype Tussenverdieping, Appartement
Perceel oppervlakte 0
Appartement Ja
Dak opmerking Pannen
Matterport3d https://partners.zien24.nl/preview/eyJpdiI6Im9mOG94TDRxXC9wbnZVd1R3dWUwbmJRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlwvakliZVFXbnhDT3BCRG4xQWF5eUVBPT0iLCJtYWMiOiJlY2U4MjVlZmJhZDdiMjBmNmE3ZDM5ZDA2MjQzMWIyMGJkNGZlOWU0N2FkODNhMGEzZDIxNzU0YzBjMzZiYzA5In0=
Prijs opmerking Servicekosten €174
Aantal badkamers 1
Aantal toiletten 0
Aantal slaapkamers 1
Bijgebouw opmerking Berging Inpandig Berging voorzieningen Voorzien van elektra
Onderhoud binnen goed Ja
Onderhoud buiten goed Ja
Opmerkingen isolatie Vloerisolatie
Verwarming opmerking Cv-ketel

Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox

Ja, graag

Staat dit huis in jouw favoriete buurt?

Probeer nu de Huislijn Buurtscanner en ontdek welke buurt bij jou past.

Wat worden mijn maandlasten?

De nieuwste koopwoningen in Amsterdam

Hemonystraat, Hemonystraat 352, 1074BM, Amsterdam, Noord-Holland
Hemonystraat 352

€ 585.000 k.k.

1074BM Amsterdam

Beursstraat, Beursstraat 29, 1012JV, Amsterdam, Noord-Holland
Beursstraat 29

€ 635.000 k.k.

1012JV Amsterdam

Madurastraat, Madurastraat 77D, 1094GH, Amsterdam, Noord-Holland
Madurastraat 77D

€ 425.000 k.k.

1094GH Amsterdam

Wittgensteinlaan, Wittgensteinlaan 318, 1062KH, Amsterdam, Noord-Holland
Wittgensteinlaan 318

€ 525.000 k.k.

1062KH Amsterdam

Schermerstraat, Schermerstraat 48, 1023AJ, Amsterdam, Noord-Holland
Schermerstraat 48

€ 450.000 k.k.

1023AJ Amsterdam

Daniel Stalpertstraat, Daniel Stalpertstraat 33F, 1072XA, Amsterdam, Noord-Holland
Daniel Stalpertstraat 33F

€ 550.000 k.k.

1072XA Amsterdam

Gerard Doustraat, Gerard Doustraat 168-2, 1073VZ, Amsterdam, Noord-Holland
Gerard Doustraat 168-2

€ 395.000 k.k.

1073VZ Amsterdam

Marco Polostraat, Marco Polostraat 260H, 1056DR, Amsterdam, Noord-Holland
Marco Polostraat 260H

€ 600.000 k.k.

1056DR Amsterdam

Woubruggestraat, Woubruggestraat 361, 1059VT, Amsterdam, Noord-Holland
Woubruggestraat 361

€ 400.000 k.k.

1059VT Amsterdam

Staat dit huis in jouw favoriete buurt?

Probeer nu de Huislijn Buurtscanner en ontdek welke buurt bij jou past.