Maak nu een afspraak voor deze woning
Maak nu een afspraak voor deze woning

Beschrijving

Bent u op zoek naar een prachtige plek voor het bouwen van uw droomhuis? Wellicht is deze prachtige kavel aan het randje van Zevenhuizen, net achter de Rotte, iets voor u! Wanneer u aan komt rijden ziet u een kleine boerderij staan, nu nog verscholen achter twee enorme bomen. Dit is de plek waar uw droomwoning zou kunnen komen. Middels een kleine oprijlaan komt u aan op het perceel van 1.500 m2. Op het perceel zijn nu nog verschillende opstallen aanwezig, waaronder het woonhuis, een schuur en een stal. Deze opstallen dienen op kosten van koper te worden gesloopt.

Kenmerken: - Oppervlakte kavel 1.500m2 - Ligging net buiten Zevenhuizen - Vrij uitzicht - Overpad aan voorzijde - Grote bomen aan de voorzijde mogen worden gekapt zonder kapvergunning - Mogelijke aanwezigheid van asbest - Kavel word inclusief opstallen geleverd - Ouderdoms- en asbestclausule van toepassing - Geen verkennend bodemonderzoek aanwezig

Bestemmingsplan:

Artikel 9 Woondoeleinden (W) 9.1 Doeleindenomschrijving De op de plankaart voor ‘Woondoeleinden’ (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende doeleinden: a wonen; b aan-huis-verbonden beroepen; c tuinen, erven en verhardingen; d water en waterhuishoudkundige voorzieningen; alsmede voor: e de instandhouding en bescherming van de op de plankaart als ‘cultuurhistorisch waardevolle bebouwing’ aangegeven gebouwen.

9.2 Bouwvoorschriften 9.2.1 Hoofdgebouwen Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: a Nieuwbouw van woningen is niet toegestaan, met uitzondering van vervangende nieuwbouw. b Bij vervangende nieuwbouw mag de woning uitsluitend gesitueerd worden ter plaatse van de bestaande woning. c Hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak. d De inhoud mag niet meer dan 650 m3 bedragen. Indien de bestaande inhoud reeds meer dan 650 m3 bedraagt, geldt deze bestaande inhoud als de maximum toegestane inhoud. e De goothoogte mag niet meer bedragen dan 5 m. Indien de bestaande goothoogte reeds meer dan 5 m bedraagt, geldt deze bestaande goothoogte als de maximum toegestane goothoogte. g De afstand tot de perceelsgrenzen mag niet minderbedragen dan 5 m.

9.2.2 Bijgebouwen Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen: a Bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlakworden gebouwd. b Bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 2 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd. c De maximale gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 60 m². d De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m. e De (nok)hoogte mag niet meer bedragen dan 6 m. f Het bebouwingspercentage

9.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen: a De (nok)hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de (nok)hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevelrooilijn niet meer dan1 m mag bedragen. b De (nok)hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 6 m.

9.3 Gebruiksvoorschriften 1 Onder strijdig gebruik zoals bedoeld in artikel 22 wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de woning en aan- en bijgebouwen voor de uitoefening van een bedrijf en/of van detailhandel. 2 In een woning en de daarbij behorende bijgebouwenmag een aan-huisverbonden beroep worden uitgeoefend, met dien verstande dat:

a de oppervlakte die voor de uitoefening van het aan-huis-verbonden beroep wordt gebruikt, niet meer dan 50% van de begane grond en maximaal 30% van de totale vloeroppervlak van de woning en bijgebouwen bedraagt; b er geen aantasting mag plaatsvinden van de kwaliteit van het aangrenzende woonmilieu; c door de uitoefening van de activiteit het uiterlijk aanzien van de woning niet zodanig verandert, dat de woning het karakter van een woning geheel of gedeeltelijk verliest; d het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die de woonomgeving onevenredig belasten en ten gevolge waarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeerplaatsen noodzakelijk worden, tenzij op eigen terrein gezorgd kan worden voor voldoende parkeervoorzieningen; e degenen die de bedoelde activiteit uitvoert tevens op hetzelfde bouwperceel woont; f geen verstoring plaatsvindt in de evenwichtige opbouw van de voorzieningenstructuur.

Kenmerken

Algemeen

Overige

Perceel oppervlakte 1500

Perdijk ERA Makelaardij - Zevenhuizen

Dorpsstraat 146
2761AH Zevenhuizen (Zuid-Holland)
T: 0180 - 63 16 55

Scholen op de kaart

Zoek je een geschikte school in de buurt van de Rottekade in Zevenhuizen ZH?

Reageer op dit huis

Dit huis wordt aangeboden door:
Perdijk ERA Makelaardij - Zevenhuizen

{{ errors.interest.question }}
{{ errors.interest.salutation }}
{{ errors.interest.name }}
{{ errors.interest.email }}
{{ errors.interest.telephone }}
{{ errors.interest.terms_accepted }}

Hartelijk dank voor je interesse

De makelaar neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Niet verplicht

Hypotheekadvies nodig?

Een hypotheek afsluiten doe je niet iedere dag. Een adviseur van SNS geeft je graag advies. Maak direct een afspraak, het oriëntatiegesprek is gratis.
{{ errors.lead.reason }}
{{ errors.lead.street }}
{{ errors.lead.housenumber }}
{{ errors.lead.zipcode }}
{{ errors.lead.city }}
{{ errors.lead.terms_accepted }}
Een SNS Adviseur van de dichtstbijzijnde SNS Winkel belt je binnen 2 werkdagen.
Je aanvraag voor een hypotheekadviesgesprek is verstuurd naar een adviseur van de dichtsbijzijnde SNS Winkel. Je wordt binnen 2 werkdagen teruggebeld.

Reageer op dit huis

Dit huis wordt aangeboden door:
Perdijk ERA Makelaardij - Zevenhuizen

{{ errors.interest.question }}
{{ errors.interest.salutation }}
{{ errors.interest.name }}
{{ errors.interest.email }}
{{ errors.interest.telephone }}
{{ errors.interest.terms_accepted }}

Hartelijk dank voor je interesse

De makelaar neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Niet verplicht

Hypotheekadvies nodig?

Een hypotheek afsluiten doe je niet iedere dag. Een adviseur van SNS geeft je graag advies. Maak direct een afspraak, het oriëntatiegesprek is gratis.
{{ errors.lead.reason }}
{{ errors.lead.street }}
{{ errors.lead.housenumber }}
{{ errors.lead.zipcode }}
{{ errors.lead.city }}
{{ errors.lead.terms_accepted }}
Een SNS Adviseur van de dichtstbijzijnde SNS Winkel belt je binnen 2 werkdagen.
Je aanvraag voor een hypotheekadviesgesprek is verstuurd naar een adviseur van de dichtsbijzijnde SNS Winkel. Je wordt binnen 2 werkdagen teruggebeld.