Maak nu een afspraak voor deze woning

Beschrijving

Riant bouwkavel van 1.138m2 gelegen aan de Oudeweg te Reeuwijk. Het kavel is aan de rand van een woonwijk gelegen, dichtbij alle voorzieningen zoals het kinderdagverblijf, de basisscholen, winkels, het openbare zwembad en de uitvalswegen. Aan de overzijde van het kavel ligt het Reeuwijkse Hout.
De maximale bouwhoogte is 11 meter en de maximale goothoogte is 6 meter. De voorschriften kunt u inzien via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?tabFilter=JURIDISCH
Het kavel valt in de bestemming ‘wonen’ wat het volgende betekend:
U bent gebonden aan de regels die gemeente Bodegraven-Reeuwijk stelt. Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt het gehele bestemmingsplan inzien.
Bestemmingsomschrijving
8.1De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woningen in niet-gestapelde vorm;
b. aan-huis-gebonden beroep of kleinschalig bedrijf;
c. tuinen en erven;
d. bij deze functies behorende voorzieningen, zoals groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en verhardingen.
Bouwregels
8.2 Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:
a. hoofdgebouwen;
b. garages en bergplaatsen;
c. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
d. kelders;
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
8.3 Voor het bouwen gelden de volgende regels:
hoofdgebouwen
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. bij vrijstaande woningen bedraagt de afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 3 meter;
c. bij geschakelde vrijstaande en bij twee-aaneengebouwde woningen bedraagt de afstand van hoofdgebouwen tot één van de zijdelingse perceelsgrenzen minimaal 3 meter;
d. op de gronden achter de voorgevelrooilijn (uitgezonderd het hoofdgebouw) mag de gezamenlijke oppervlakte van garages en bergplaatsen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen, kelders en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 40% van het oorspronkelijk bij de woning behorende zij- en achtererf bedragen tot een maximum van 50 m2;
e. op de onder d genoemde gronden dient tenminste 25 m2 onbebouwd en onoverdekt te blijven;
plaats van erfbebouwing
f. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend op een afstand van tenminste 3 meter achter de voorgevel van de woning worden gebouwd;
g. woningen mogen aan de achterzijde over een diepte van ten hoogste 3,5 meter achter de achtergevel worden uitgebreid;
h. de breedte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag op het zijerf van een woning ten hoogste 4 meter bedragen;
i. in afwijking van het onder h vermelde, mag een aan-, uitbouw of (aangebouwd) bijgebouw een breedte van 40% van het zijerf hebben, indien het bij een woning behorende zijerf een breedte heeft van meer dan 10 meter;
j. de afstand tussen erfbebouwing en water dient tenminste 1 meter te bedragen.
hoogte van erfbebouwing
k. voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen geldt een maximale goothoogte van 3,25 meter;
l. op het achtererf is een kap op de erfbebouwing niet toegestaan, tenzij deze op een bestaand bouwwerk aanwezig is.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde
m. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de maximaal toelaatbare bouwhoogten zoals is opgenomen in artikel 13 (Algemene bouwregels), lid 13.5.
Specifieke gebruiksregels
8.4 Het gebruik van gedeelten van woningen ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is toegestaan, voor zover:
a. het vloeroppervlak ten behoeve van kantoor- en praktijkruimten en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten niet groter is dan 25% van het vloeroppervlak van de woning, inclusief aan- en uitbouwen, met een maximum van 60 m2;
b. ten behoeve van de kantoor- en praktijkruimten en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, conform de richtlijn van het CROW (ASVV);
c. de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en niet gepaard gaan met horeca en/of detailhandel, uitgezonderd beperkte verkoop die ondergeschikt is aan de uitoefening van de betrokken kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.
8.5 Balkons en dakterrassen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan.
Wilt u meer informatie over dit kavel? Neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Wat is jouw huis waard?
Ontvang gratis binnen 2 minuten de waarde van jouw huis
Stappenplan nieuw huis

Kenmerken

Algemeen

Soort woning bouwgrond

Overige

In overleg Ja
Aantal toiletten 0
Show with reservation -1

Dupree Makelaars

Zoutmansweg 12
2811ES Reeuwijk (Zuid-Holland)
T: 0182-394200
Ontdek je favoriete wijk
Met de SNS wijkverkenner

Scholen op de kaart

Zoek je een geschikte school in de buurt van de Oudeweg in Reeuwijk?

Wat is jouw huis waard?
Ontvang gratis binnen 2 minuten de waarde van jouw huis