Maak nu een afspraak voor deze woning

Beschrijving

LET OP: OPEN HUIS GAAT VRIJDAG 27 JANUARI NIET DOOR!

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
Op 16 februari 2023 bij inzet en afslag vanaf 09.00 uur,
Via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.bva-auctions.com)
Ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer
Notarissen N.V.
het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de begane
grond en de eerste verdieping met afzonderlijke berging op de begane grond, plaatselijk bekend als
Anton Wachterburg 24 te 2907 CB Capelle aan den IJssel kadastraal bekend gemeente Capelle aan den
IJssel, sectie D, complexaanduiding 3848-A, appartementsindex 43, omvattende het eenhonderd twee
en veertig/tienduizendste onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de eigendom van een
perceel grond gelegen te Capelle aan den IJssel met het daarop gestichte flatgebouw aan de Anton
Wachterburg 6 tot en met 10 (even nummers), 11 tot en met 54 (doorlopend genummerd) 56 tot en met
60 en 64 tot en met 94 (even nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten, kadastraal
bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie D nummers 673, 676, 678, 679, 682, 3782 en 3785,
tezamen groot een en veertig are drie en twintig centiare,
Er zijn vooralsnog 2 bezichtigingsmomenten waarop u de woning kunt bekijken:
Vrijdag 27 januari 2023 van 15.00 tot 17.00
Woensdag 15 februari 2023 van 10.00 tot 12.00
De gebruikssituatie van het Registergoed is ? voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) ? als volgt: In gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik
gegeven aan (een) derde(n). Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen
huurbeding verhuurd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat
niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren,
servicekosten en/of waarborgsommen.
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter
wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande
boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum. Achterstand VvE volgens opgave van de VvE EUR 2.024,30.
Bijdrage VvE per maand EUR 159,26. Mutatiekosten EUR 121,00.
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden
voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere
Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.
De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde
notarissen.
Tot en met 1 februari 2023 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten
kantore van bovengenoemde notarissen.
Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het
uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.bvaauctions.com) en voorts
zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een
verklaring van hun bank over te leggen, waaruit hun financieel gegoedheid blijkt.
Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog
niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort
casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met
een minimum van EUR 5.000,00.
Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel
mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de
notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 16 maart 2023.
Contact
Voor vragen over het registratie en legalisatieproces kunt u contact opnemen met onze
vastgoedafdeling. Stuur hiervoor een email naar [email protected] auctions.com of telefonisch via 033 ?
808 0262 (tijdens kantooruren tussen 09:00 uur en 17:00 uur)
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 16 maart 2023.
Info: www.veilingnotaris.nl Notaris I.M.B. Balvert
Dossierbehandelaar D. van Maanen

Kenmerken

Algemeen

Soort woning Appartement
Bouwjaar 1980

Woningdetails

Bouwjaar 1980
Woon oppervlakte 85
Inhoud woonhuis 250

Overige

Appartement Ja
Maisonnette Ja

Kenmerken

Algemeen

Soort woning Appartement
Bouwjaar 1980

Woningdetails

Bouwjaar 1980
Woon oppervlakte 85
Inhoud woonhuis 250

Overige

Appartement Ja
Maisonnette Ja

Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox

Ja, graag
Wat worden mijn maandlasten?

Aangeboden door:

Koophuis makelaars Rotterdam