Maak nu een afspraak voor deze woning
Maak nu een afspraak voor deze woning

Beschrijving

Verkoop bouwkavels Nollen- Oost

De Nollen-Oost is één van de laatste uitbreidingslocaties van de gemeente Alkmaar en ligt in het noordoosten van Alkmaar tussen Oudorp en Sint Pancras. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door de spoorlijn van Alkmaar naar Heerhugowaard. Aan de oost- en zuidzijde door de Achterweg en aan de westzijde door de Herenweg. Het gebied ligt vlakbij NS-station Alkmaar-noord en de noordelijke randweg. Op deze unieke locatie, met een dorps karakter en toch dicht bij het centrum van Alkmaar, realiseert de gemeente Alkmaar samen met Hallokaties, PRN, Woonwaard en Bouwfonds het landelijke nieuwbouwproject de Nollen-Oost. In dit hoogwaardig opgezette plan geeft de gemeente Alkmaar “vrije bouwkavels” uit voor particulier opdrachtgeverschap. Heeft u altijd al uw eigen woning willen bouwen dan is dit uw kans!.

Stedenbouwkundige opzet
Van oudsher maakt de locatie Nollen-oost onderdeel uit van het ‘strandwallenlandschap’. Dit landschap bestaat uit een onregelmatig patroon van meertjes, moerassen en hoger gelegen strandwallen. De belangrijkste structuurdragers in de omgeving zijn de Herenweg en de Achterweg. Beide wegen zijn historisch gegroeide bebouwingslinten. Daarnaast liggen er nog bestaande landschappelijke structuren als het Hertog Aalbrechtpad en het Bleekerlaantje. Het stedenbouwkundig plan voor de Nollen-Oost is ontworpen binnen de voorwaarden van het bestemmingsplan en de ruimtelijke karakteristieken. In het plan worden ongeveer 260 woningen gerealiseerd. Het noordelijke deel van het plan, tussen de bebouwing en het spoor wordt ingericht als ecologische zone met een grote waterplas. Ook zijn in het plan waterpartijen opgenomen die met elkaar in verbinding staan. Bestaand groen wordt in het plangebied zoveel mogelijk behouden.

In de stedenbouwkundige opzet is gekozen voor een driedeling. Het centrale deel bestaat uit een grote, groene ruimte. Ten noorden en zuiden van deze ruimte komen de woonwijken te liggen. Het zuidelijke deel krijgt een centrale opzet met in het centrum een speelveld. Het noordelijk deel wordt gekenmerkt door een ‘lanenstructuur’. Vanaf het huidige Bleekerlaantje lopen er een aantal lanen van het zuiden richting het spoor ten noorden van de buurt.

Beeldkwaliteitplan
Voor de Nollen-Oost is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit en de randvoorwaarden voor de bebouwing en inrichting van de openbare ruimte beschreven. Ook staan hierin de welstandscriteria waarop alle bouwplannen worden getoetst. Voor het totale plangebied geldt het thema ‘modern, landelijk wonen’. Dit thema komt terug bij de inrichting van de openbare ruimte, de type woningen, het materiaalgebruik en de vormgeving. De Nollen-Oost wordt aangekleed met veel groen, water en ruimte. Om dit te versterken is een landelijke uitstraling van de woningen gewenst. Daarbij wordt bij voorkeur gedacht aan een moderne vertaling van het landelijk wonen. Kenmerkend voor de landelijke bebouwing is de grote mate van diversiteit en het individuele karakter van de woningen. De materialen en kleuren moeten het  landelijke karakter van de wijk versterken, waarbij hout de boventoon voert. De kleuren zijn  middendonker tot donker met een warme uitstraling.

Kavels
Het project Nollen-Oost wordt in fasen gerealiseerd. Men start met het zuidelijk gedeelte van het bouwplan, daarna volgt het noordelijk gedeelte. De gemeente Alkmaar biedt zowel in het zuidelijk als in het noordelijk gedeelte een aantal bouwkavels te koop aan. De kavels variëren in grootte van ca. 309,67 m² tot ca. 612 m². De prijzen van de kavels zijn exclusief BTW en notaris- en kadasterkosten.

Verkoop bouwkavels Nollen- Oost
De volgende kavels worden in de 2e fase te koop aangeboden:
Adres - oppervlakte - Prijs excl. BTW
Meander 2: ca. 519 m² - € 227.000,-
Meander 4: ca. 490 m² - € 207.000,-
Meander 6: ca. 612 m² - € 260.000,-

Haakwal 1: ca. 322,88 m² - € 155.000,-
Haakwal 3: ca. 322,95 m² - € 155.000,-
Haakwal 5: ca. 309,67 m² - € 149.000,-
Haakwal 7: ca. 333,44 m² - € 160.000,-
Haakwal 9: ca. 348,89 m² - € 167.000,-
Haakwal 11: ca. 356,10 m² - € 170.000,-

Er komen nog 3 kavels in verkoop bij!
De gegevens van deze kavels zullen vanaf 5 juni a.s. beschikbaar zijn. Deze kavels doen ook mee met de inschrijving. De inschrijvingsformulieren voor alle kavels zullen dan ook op 5 juni beschikbaar zijn. De
informatie over de 3 kavels en de inschrijfformulieren zijn vanaf 5 juni te vinden op www.alkmaar.nl/nollenoost of af te halen bij Teer Makelaars of bij de publieksbalie van de gemeente Alkmaar.

Verkoopprocedure
De kavels worden door middel van loting verkocht. Dit vindt plaats in samenwerking met notariskantoor Erkamp Boot Willemsen notarissen. U kunt zich alleen voor de kavels inschrijven via het inschrijvingsformulier. Ook mag u zich maar één keer per echtpaar, partnerschap of samenwonenden inschrijven. U kunt zich op meerdere kavels inschrijven, maar in dat geval moet u wel uw voorkeur aangeven. Per inschrijving kan er echter hooguit één kavel toegewezen worden. Meer informatie over de lotingsprocedure kunt u vinden op www.alkmaar.nl/nollenoost.

Procedure bij loting
• Inschrijvingsformulier is vanaf 5 juni beschikbaar;
• Verkoopinformatie van 3 kavels vanaf 5 juni beschikbaar
De volledige beschrijvingen van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan kunt u inzien bij de
publieksbalies op het Stadskantoor, Mallegatsplein 10 te Alkmaar of digitaal via www. alkmaar.nl
Inschrijving
• Iedereen die in aanmerking wil komen voor de loting van de bouwkavels kan zich hiervoor tot
uiterlijk 7 juli 2010 inschrijven;
• U kunt zich alleen voor de bouwkavels inschrijven via het inschrijvingsformulier;
• Het inschrijvingsformulier is alleen geldig indien het volledig en onvoorwaardelijk ingevuld en voorzien
is van een handtekening;
• De bouwkavels zijn uitsluitend bedoeld voor particulieren boven de 18 jaar;
• U mag zich maar één keer per echtpaar, partnerschap of samenwonenden inschrijven;
• U kunt zich op meerdere kavels inschrijven, maar in dat geval moet u wel uw voorkeur aangeven;
• Per inschrijving kan er echter hooguit één kavel toegewezen worden.
• De loting wordt verricht door notariskantoor Erkamp Boot Willemsen notarissen;
• Het inschrijvingsformulier inclusief een kopie van een geldig legitimatiebewijs moet per aangetekende
post verzonden worden aan notariskantoor Erkamp Boot Willemsen notarissen,
Kennemerstraatweg 17-19, 1814 GA Alkmaar;
• Het is ook mogelijk het inschrijvingsformulier inclusief kopie van een geldig legitimatiebewijs
persoonlijk af te geven bij notariskantoor Erkamp Boot Willemsen notarissen;
• De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingsformulieren is 7 juli 2010 om 17.00 uur;
• Inschrijvingsformulieren die niet op tijd ontvangen of onvolledig zijn, worden niet in behandeling
genomen;
• De gemeente Alkmaar behoudt zich het recht voor een inschrijving die niet voldoet aan bovenstaande
eisen ongeldig te verklaren.

Koopovereenkomst
Na de definitieve toewijzing van de kavels legt de gemeente Alkmaar een koopovereenkomst in tweevoud aan de kandidaatkopers ter ondertekening voor. Naast de standaardbepalingen staan er in de overeenkomst ook een aantal bijzondere bepalingen. Deze hebben betrekking op het gebruik van de kavel. Hierbij kunt u denken aan:
• De verplichting om binnen zes maanden na goedkeuring van de bouwvergunning te starten met de bouwwerkzaamheden;
• Het ononderbroken (laten) uitvoeren van de bouwwerkzaamheden;
• Dat uw bouwwerk uiterlijk twee jaar na de notariële overdracht klaar moet zijn. Een concept koopovereenkomst kunt u vinden op www.alkmaar.nl/nollenoost.

Bouwvergunning
Voor het bouwen van een woning heeft u een bouwvergunning nodig. Deze bouwvergunning kunt u aanvragen bij de gemeente Alkmaar. De afdeling Bouwen toetst uw bouwplan aan:
• Het bestemmingsplan:
in dit geval bestemmingsplan De Nollen 1999;
• Het uitwerkingsplan De Nollen-Oost:
in deze ruimtelijke onderbouwing staat hoe gronden gebruikt en beschouwd mogen worden;
• De welstandscriteria/beeldkwaliteitplan De Nollen-Oost:
elk bouwplan wordt bekeken door de welstandscommissie. Deze commissie geeft een oordeel over de bouwvorm, het materiaal- en kleurgebruik en de inpasbaarheid in het totale project. De welstandscriteria staan beschreven in het beeldkwaliteitplan De Nollen-Oost;
• Het bouwbesluit:
dit is een landelijk besluit waarin alle woon- en bouw technische eisen zijn vastgelegd waaraan bouwwerken in Nederland moeten voldoen. Hierbij kunt u denken aan veiligheid, gezondheid, bereikbaarheid, energiezuinigheid etc.;
• De bouwverordening:
in de bouwverordening staan voorschriften voor bijvoorbeeld het gebruik van woningen en terreinen of het uitvoeren van bouwwerkzaamheden. Hierin staan bijvoorbeeld de regels voor de aansluitingen op het riool, gas en water. De volledige beschrijvingen van deze richtlijnen en criteria kunt u inzien bij de publieksbalies op het Stadskantoor, Mallegatsplein 10 te Alkmaar.

Informatie
Meer informatie over het indienen van een bouwaanvraag is te vinden op: www.alkmaar.nl > Loket > Bouwen & Wonen. Ook kunt u de afdeling Bouwen telefonisch bereiken: (072) 548 84 90 (op werkdagen van 09.00 tot 11.00 uur).

Vragen
Op www.alkmaar.nl/nollenoost is alle informatie over het project Nollen-Oost te vinden. Voor vragen over specifieke onderdelen van het project Nollen-Oost kunt u terecht bij:
• Eerste informatie- en aanspreekpunt Teer Makelaars, Kennemerstraatweg 1-3 te Alkmaar, Telefoon 072-5123402, www.teer.nl.
• Verkoop van de kavels: mevrouw I.M. Koelman, ikoelman@alkmaar.nl
• Bestemmingsplantechnische, bouwkundige zaken: de heer H. Kalkhaar, hkalkhaar@alkmaar.nl
• Stedenbouwkundige zaken, beeldkwaliteitplan: mevrouw K. de Visser, kdevisser@alkmaar.nl.

Kenmerken

Algemeen

Buurt

Woonwijk Ja

Overige

Landelijk Ja
Bestemming Bouwgrond
Oppervlakte 490
Ja_ bouwplicht Ja
Bestemming check Ja
Oppervlakte check Ja
Eigendomssituatie Volledig

Expathousing.com (Den Haag)

Anna Paulownastraat 101
2518BC 's-Gravenhage (Zuid-Holland)
T: 070-3020730

Scholen op de kaart

Zoek je een geschikte school in de buurt van de Meander in Alkmaar?

Reageer op dit huis

Dit huis wordt aangeboden door:
Expathousing.com (Den Haag)

{{ errors.interest.question }}
{{ errors.interest.salutation }}
{{ errors.interest.name }}
{{ errors.interest.email }}
{{ errors.interest.telephone }}
{{ errors.interest.terms_accepted }}

Hartelijk dank voor je interesse

De makelaar neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Niet verplicht

Hypotheekadvies nodig?

Een hypotheek afsluiten doe je niet iedere dag. Een adviseur van SNS geeft je graag advies. Maak direct een afspraak, het oriëntatiegesprek is gratis.
{{ errors.lead.reason }}
{{ errors.lead.street }}
{{ errors.lead.housenumber }}
{{ errors.lead.zipcode }}
{{ errors.lead.city }}
{{ errors.lead.terms_accepted }}
Een SNS Adviseur van de dichtstbijzijnde SNS Winkel belt je binnen 2 werkdagen.
Je aanvraag voor een hypotheekadviesgesprek is verstuurd naar een adviseur van de dichtsbijzijnde SNS Winkel. Je wordt binnen 2 werkdagen teruggebeld.

Ben jij de hypotheek expert?

Gemiddeld wordt er 30% van jouw salaris besteed aan de hypotheek.
Test jouw kennis over dit onderwerp.
Doe mee met de quizmaster en ontdek hoe goed jouw kennis is!

Reageer op dit huis

Dit huis wordt aangeboden door:
Expathousing.com (Den Haag)

{{ errors.interest.question }}
{{ errors.interest.salutation }}
{{ errors.interest.name }}
{{ errors.interest.email }}
{{ errors.interest.telephone }}
{{ errors.interest.terms_accepted }}

Hartelijk dank voor je interesse

De makelaar neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Niet verplicht

Hypotheekadvies nodig?

Een hypotheek afsluiten doe je niet iedere dag. Een adviseur van SNS geeft je graag advies. Maak direct een afspraak, het oriëntatiegesprek is gratis.
{{ errors.lead.reason }}
{{ errors.lead.street }}
{{ errors.lead.housenumber }}
{{ errors.lead.zipcode }}
{{ errors.lead.city }}
{{ errors.lead.terms_accepted }}
Een SNS Adviseur van de dichtstbijzijnde SNS Winkel belt je binnen 2 werkdagen.
Je aanvraag voor een hypotheekadviesgesprek is verstuurd naar een adviseur van de dichtsbijzijnde SNS Winkel. Je wordt binnen 2 werkdagen teruggebeld.