Tweede Van der Helststraat 93H, 1073AN Amsterdam

€ 425.000

ERA Van De Steege - Centrum

Beschrijving

ENGLISH VERSION BELOW<br><br>In de populaire wijk “de Pijp” in Amsterdam Zuid bevindt zich aan de Tweede van der Helststraat <br>deze ruime vier kamer woning met een woonoppervlakte van circa 86 m², verdeeld over de begane grond (50,6 m²) en de kelder (35,8 m²). Op de begane grond zijn er twee slaapkamers, een keuken en een badkamer en in de kelder is er een ruime overloop, een slaap/werk kamer en een casco badkamer. De woning heeft tevens de beschikking over een terras/balkon en een gezellige achtertuin op het oosten. Aangrenzend aan de achtertuin kijkt men uit op de groene, gemeenschappelijke binnentuin. <br>De canon voor de erfpacht is nog langdurig vooruitbetaald tot en met medio 2051 en het beheer door de Vereniging van Eigenaars wordt actief en professioneel uitgevoerd. Kortom, een heerlijk appartement op een fantastische locatie!!<br><br>Omgeving: <br>De Tweede van de Helststraat is een leuke straat in een zeer levendige buurt in de populaire Pijp in Amsterdam. Het is gelegen in de nabijheid van de beroemde Albert Cuypmarkt en binnen een paar minuten loop je naar het gezellige Sarphatipark. Binnen enkele minuten vind je de leuke koffietentjes, wijnbarren (zoals, Glou Glou en wijnbar Paulus) en restaurantjes (zoals De Japanner, Spaghetteria, Fa. Pekelharing, etc.) waar de Pijp zo bekend om is. De woning is op loopafstand van de winkelstraten Ferdinand Bolstraat en Gerard Doustraat en een paar minuten fietsen van hartje Centrum Amsterdam. Via de diverse uitvalswegen als de Wibautstraat, Valkenburgerstraat en de Gooiseweg worden de diversen snelwegen als de Ring A-10 en de A2, A4 en A9 binnen enkele minuten bereikt. Daarnaast zijn er ook uitstekende openbaar vervoersvoorzieningen met de diverse tram- en buslijnen.<br><br>Indeling: <br>Begane grond: <br>Centrale entree; hal; entree woning; hal; slaapkamer; woonkamer met trap naar de kelder en met openslaande deuren naar het terras/tuin; tweede slaapkamer; badkamer met douche, toilet en wastafel; keuken met de wasmachine aansluiting en de cv-opstelling (Intergas HR, 2007) en met toegang eerst naar het terras en vervolgens de achtertuin; tuin met houten berging en aangrenzend de gemeenschappelijke binnentuin (niet toegankelijk).<br>Kelder:<br>Open ruimte/overloop; (slaap)kamer; casco badkamer. <br><br><br>Bijzonderheden: <br>• Bouwjaar 1922 <br>• Het gebouw is een gemeentelijk monument<br>• Woonoppervlakte ca. 86 m², verdeeld over de woning op de begane grond (50,6 m²) en de kelder (35,8 m²) , nen 2580 meetrapport aanwezig<br>• Het souterrain is in de splitsing in 2002 niet aan de woning gekoppeld, maar behoort wel volledig tot de woning en zal na wijziging van de splitsingsakte en tekening worden toegevoegd aan de woning. Datum wijziging van de splitsingsakte is nu nog niet bekend, de kosten hiervoor zijn naar ratio voor de koper/eigenaar van de betreffende appartementsrechten. <br>• Omgevingsvergunning aanwezig voor het bouwkundig samenvoegen van de kelder bij de begane grond.<br>• Achtertuin van ongeveer 32 m² op het oosten met een houten berging <br>• Erfpachtcanon vooruitbetaald tot en met 15-11-2051<br>• Kozijnen voorzien van dubbel glas (medio 2022 worden kozijnen aan de voorzijde vervangen)<br>• Verwarmd middels Intergas HR cv-ketel, 2007<br>• Actieve vereniging van eigenaars, welke professioneel wordt beheerd<br>• Maandelijkse VVE bijdrage € 94,20 per maand <br>• Notaris keuze aan koper, mits in Amsterdam <br>• In de koopakte zal een ouderdomsclausule worden opgenomen<br>• Beschermd stads- en dorpsgezicht<br>• Aanvaarding in overleg<br><br>De gebruiksoppervlakte zoals vermeld in deze brochure en/of de aanmelding op Funda is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580-norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst verklaart (aspirant) koper voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Wij doen ons uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te bereken aan de hand van eigen metingen en die van een professioneel bedrijf en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door (aspirant) koper aanvaard. (Aspirant) koper is/wordt uiteraard voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de eventuele koopsom. Verkoper en ERA Van De Steege aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.<br><br>De op deze website getoonde vrijblijvende informatie is door ons (met zorg) samengesteld op basis van gegevens van de verkoper (en/of derden). Wij staan niet in voor de juistheid of volledigheid daarvan. Wij adviseren u en/of uw makelaar om contact met ons op te nemen bij interesse in een van onze woningen. <br>Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt.<br><br>-----------------------<br><br>In the popular district "de Pijp" in Amsterdam South you will find on the Tweede van der Helststraat<br>this spacious 4 room house with a living area of ??approximately 86 m², divided over the ground floor (50,6 m²) and the cellar (35,8 m²). On the ground floor there are two bedrooms, a kitchen and a bathroom and in the cellar there is a spacious landing, a bed / work room and a hull bathroom.<br>The house also has access to a terrace / balcony and a cozy back garden on the east. Adjacent to the back garden one looks out on the green, common garden.<br>The canon for the lease has been paid long-term in advance up to and including mid-2051 and the management by the Association of Owners is being carried out actively and professionally. In short, a wonderful apartment in a fantastic location !!<br><br>Surroundings:<br>The Tweede van de Helststraat is a nice street in a very lively neighbourhood in the popular Pijp in Amsterdam. It is located in the vicinity of the famous Albert Cuyp market and within a few minutes walking distance to the cozy Sarphatipark. Within a few minutes you will find the nice coffee bars, wine bars (such as Glou Glou and wine bar Paulus) and restaurants (such as De Japanner, Spaghetteria, Fa. Pekelharing, etc.) for which De Pijp is so famous. It is within walking distance of the shopping streets Ferdinand Bolstraat and Gerard Doustraat.<br>A few minutes cycling from the center of Amsterdam. Through the various roads such as the Wibautstraat, Valkenburgerstraat and the Gooiseweg the various highways such as the Ring A-10 and the A2, A4 and A9 are reached within a few minutes. In addition, there are also excellent public transport facilities with the various tram and bus lines, the stops of lines 3 and 4, are at a few minutes walking distance.<br><br>Layout:<br>Ground floor:<br>Central entrance; hall; entrance house; hall; bedroom; living room with a staircase to the cellar and with doors to the terrace / garden; second bedroom; bathroom with shower, toilet and sink; kitchen with the washing machine connection and the CV setup (Intergas HR, 2007) and with access first to the terrace and then the back garden; garden with wooden storage and adjacent the common common garen (not accessible).<br>Cellar:<br>Open space / landing; (bed) room; hull bathroom.<br><br>Particularities:<br>• Construction year 1922<br>• The building is a municipal monument<br>• Living area approx. 86 m², divided over the house on the ground floor (50,6 m²) and the cellar <br> (35,8 m2), nen 2580 measurement report availabe.<br>• The basement was not linked to the house in the deed of division in 2002, but is fully part of the house and will be added to the house after changes to the splitting deed and drawing. Date of amendment of the splitting deed is not yet known, the costs for this are according to ratio for the buyer / owner of the relevant apartment rights.<br>• Environmental permit available for the structural merging of the cellar at the ground floor.<br>• Back garden of about 32 m² on the east with a wooden storage.<br>• The canon for the lease is paid up to and including 15-11-2051<br>• Frames with double glazing (in the middle of 2022, window frames will be replaced at the front)<br>• Heated via Intergas HR boiler, 2007<br>• Active association of owners, which is professionally managed<br>• Monthly VVE contribution € 94.20 per month<br>• Notary choice for buyer, provided it is in Amsterdam<br>• An old age clause will be included in the purchase deed<br>• Protected city and village views<br>• Acceptance in consultation<br><br>The usage surface as stated in this brochure and / or the notification on Funda is calculated in accordance with the industry standard NEN 2580 standard. The surface area can therefore differ from comparable buildings and / or old references. This has mainly to do with this (new) calculation method. At the conclusion of a purchase agreement, the (prospective) buyer declares to have been sufficiently informed about the aforementioned standards. We do our utmost to calculate the right surface area and content on the basis of our own measurements and those of a professional company and to support this as much as possible by placing floor plans with dimensions. In the unlikely event that the dimensions have not been determined (in full) in accordance with the standards, this will be accepted by the (prospective) buyer. (Prospective) buyer is of course sufficiently given the opportunity to (have) checked the dimensions themselves. Differences in the specified size and size do not give any of the parties any right, nor to adjustment of the possible purchase price. Seller and ERA Van De Steege do not accept any liability in this.

Kenmerken

Algemeen

Soort woning Benedenwoning
Bouwjaar 1922
Aantal kamers 4

Woningdetails

Bouwjaar 1922
Woon oppervlakte 86
Inhoud woonhuis 275

Overige

ERA Van De Steege - Centrum

Sarphatipark 135
1073CX Amsterdam (Noord-Holland)
Ontdek je favoriete wijk
Met de SNS wijkverkenner

Scholen op de kaart

Zoek je een geschikte school in de buurt van de Tweede Van der Helststraat in Amsterdam?

Reageer op dit huis

Dit huis wordt aangeboden door: ERA Van De Steege - Centrum

{{ errors['interest.question'][0] }}
{{ errors['interest.salutation'][0] }}
{{ errors['interest.name'][0] }}
{{ errors['interest.email'][0] }}
{{ errors['interest.telephone'][0] }}

Hartelijk dank voor je interesse

De makelaar neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Niet verplicht

Hypotheekadvies

Een hypotheek afsluiten doe je niet iedere dag. Een adviseur van SNS geeft je graag advies. Maak direct een afspraak, het oriëntatiegesprek is gratis.
{{ errors['lead.reason'][0] }}
{{ errors['lead.street'][0] }}
{{ errors['lead.housenumber'][0] }}
{{ errors['lead.zipcode'][0] }}
{{ errors['lead.city'][0] }}
Een SNS Adviseur van de dichtstbijzijnde SNS Winkel belt je binnen 2 werkdagen.
Je aanvraag voor een hypotheekadviesgesprek is verstuurd naar een adviseur van de dichtsbijzijnde SNS Winkel. Je wordt binnen 2 dagen teruggebeld.

Met het versturen van dit formulier ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

Reageer op dit huis

Dit huis wordt aangeboden door: ERA Van De Steege - Centrum

{{ errors['interest.question'][0] }}
{{ errors['interest.salutation'][0] }}
{{ errors['interest.name'][0] }}
{{ errors['interest.email'][0] }}
{{ errors['interest.telephone'][0] }}

Hartelijk dank voor je interesse

De makelaar neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Niet verplicht

Hypotheekadvies

Een hypotheek afsluiten doe je niet iedere dag. Een adviseur van SNS geeft je graag advies. Maak direct een afspraak, het oriëntatiegesprek is gratis.
{{ errors['lead.reason'][0] }}
{{ errors['lead.street'][0] }}
{{ errors['lead.housenumber'][0] }}
{{ errors['lead.zipcode'][0] }}
{{ errors['lead.city'][0] }}
Een SNS Adviseur van de dichtstbijzijnde SNS Winkel belt je binnen 2 werkdagen.
Je aanvraag voor een hypotheekadviesgesprek is verstuurd naar een adviseur van de dichtsbijzijnde SNS Winkel. Je wordt binnen 2 dagen teruggebeld.

Met het versturen van dit formulier ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.