Maak nu een afspraak voor deze woning

Staat dit huis in jouw favoriete buurt?

Probeer nu de Huislijn Buurtscanner en ontdek welke buurt bij jou past.

Beschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING!
Landgoed Keizersrande in uw voortuin?
De laatste jaren is rond Deventer hard gewerkt aan een belangrijk project voor de waterveiligheid van de IJssel; Ruimte voor de Rivier.
Als belangrijke grondeigenaar van veel uiterwaardengrond rondom Deventer heeft IJssellandschap hier veel mee te maken gehad. In de Keizerswaarden hebben ze zelfs een nieuwe boerderij laten bouwen. Vanuit deze boerderij wordt het agrarisch- en natuurbeheer uitgevoerd voor dit hele gebied.
Boerderij ’t Hoge Land, het zo kenmerkende boerderijtje aan de IJsseldijk 37 met het prachtige uitzicht over het hele gebied Keizersrande, is voor de liefhebber te koop. Het boerderijtje, met een eerste vermelding in 1771, met woonbestemming kan natuurlijk gerestaureerd en bewoond worden.
Een nog veel grotere uitdaging is het ontwikkelen van een nieuwe woning op deze bijzondere plek. Dat kan, want als onderdeel van Ruimte voor de Rivier is het bestemmingsplan op deze plek aangepast. Dit geeft de mogelijkheid een nieuwe woning te bouwen.
De opdrachtgever heeft besloten om het object per inschrijving te verkopen. Via ons kantoor kunt u de inschrijfformulieren met alle aanvullende verkoopinformatie opvragen. De kijkdagen staan gepland op:
Donderdag 6 december 2018 van 14:00 tot 16:00 uur.
Zaterdag 8 december 2018 van 11:00 tot 13:00 uur.
Het perceeloppervlakte is circa 3.000 m² grond. Dit kan in volle eigendom of op erfpacht verworven worden.
Bestemmingsplan:
Het bestemmingsplan is Wonen in combinatie met een kleinschalig beroep of bedrijf aan huis.
Het bestemmingsplan geeft aan dat er één woonhuis gebouwd mag worden van maximaal 750 m³ met een bijgebouw van 150 m². Het hoofdgebouw mag uitsluitend gebouwd worden in het aangeduide bouwvlak. De goothoogte mag niet meer dan 6 meter bedragen. De bouwhoogte mag niet meer dan 10 meter bedragen. Het hoofdgebouw dient te worden afgedekt met ten minste 2 hellende dakvlakken, waarvan de helling niet minder dan 12° en ten hoogste 50° mag bedragen. De goothoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag niet meer dan 3,5 meter, dan wel 0,25 boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw bedragen. De bouwhoogte van de aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouw mag niet meer dan 6 meter bedragen, met dien verstande dat deze ten minste 1,5 meter is gelegen onder de bouwhoogte van het hoofdgebouw. De goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 3 meter bedragen. De bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 5 meter bedragen.
Ook de waterwet is van toepassing. Er kan voldaan worden met een melding volgens de Algemene regels behorende bij de Keur van het Drents Overijsselse Delta als men voldoet aan de volgende criteria:
- Bij nieuwbouw: bij de bouw tot maximaal 1 meter beneden maaiveld wordt ontgraven voor de fundering en er geen
kelder wordt aangelegd.
- Bij verbouw
- Bij verwijderen van een gebouw met een kelder.
Natuur en omgeving
Keizers- en Stobbenwaarden
De hoge en lage uiterwaarden van de Keizer- en Stobbenwaarden worden bijeengebracht in een nieuw landgoed, de Natuurderij. Dit landgoed vormt samen met drie bestaande landgoederen (Oud Rande, Smets Rande, Nieuw Rande) een historische reeks en een ruimtelijk en beheersmatig complex: Keizersrande. Kenmerkend voor dit complex is de ontmoeting van het dekzandlandschap met de rivier en de ligging in de stadsrand van Deventer. Op unieke wijze worden in Keizersrande binnendijkse en buitendijkse gebieden met elkaar verbonden. Binnen Keizersrande is een serie van landhuizen met tuinen en parken te vinden, die steeds volgens de toen heersende modes en visies werden aangelegd.
Samen vertellen ze nu een verhaal, hoe de mens zich de afgelopen eeuwen tot de omliggende natuur heeft verhouden. Het nieuwe buitendijkse deel vormt de volgende stap in het verhaal. Daarin staat de ontwikkeling en het beheer van nieuwe natuur centraal, verbonden met het creëren van Ruimte voor de Rivier. Deze ontwikkelingen bieden de kans Keizersrande te verbinden met de rivier.
Hoge waarden
De hoge waarden vormen een vernieuwd cultuurlandschap, samengesteld uit weiden, hooilanden, akkers, bos, hagen en gaarden. Richtinggevend voor de ordening zijn de manifestatie van het rivierduin, haarbos en de Natuurderij ten opzichte van de omgeving; de beoogde verbeelding en benutting van de verschillen en de overgang tussen hoge en lage waard; de aansluiting van de waarden op de binnendijkse landgoederen en op Deventer; en het creëren van een werkbare situatie voor de Natuurderij.
De confrontatie tussen het rivierduin en de lage waard is ter hoogte van de Natuurderij verhevigd en vormgegeven door de hank tot aan het hoge erf van de Natuurderij te laten lopen. Dit levert een bijzonder hoogteverschil ter plekke en mooie zichten vanaf en op de Natuurderij op. Het bos van het duin wordt middels selectieve kap omgevormd tot hardhoutooibos. Rond het rivierduin is een lange gaard van notenbomen geprojecteerd. Deze gaard geeft vorm aan een deel van de ommegang (halfverharde weg). Deze vormt voor de beheerder en voor bezoekers de formele entree van de Natuurderij en verzorgt de aansluiting op de paden binnen Keizersrande. Permanente hooilanden zijn binnen de hoge waard te vinden in de zone aansluitend aan de lage waard. Op de overige delen wordt vruchtwisseling toegepast. Op de steilrand tussen de hoge en lage waard ten zuiden van de Natuurderij ligt een landweg, te gebruiken door wandelaars en fietsers. Deze vormt de verbinding tussen (de stadsrand van) Deventer en de Natuurderij. De brede haagbeplanting op de steilrand is gehandhaafd en aangevuld met een haag aan de oostzijde van de landweg. Tevens is zij noord- en zuidwaarts als rijen knotbomen voortgezet. Ook in het oostelijk deel van de hoge waard zijn hagen (bestaand en nieuw) te vinden. Tussen de hagen liggen diverse paden die dit deel van de hoge waard zeer toegankelijk maken en ook voor een verdere wandelaansluiting op Deventer zorgen.
Ten noorden van de Natuurderij is de steilrand niet continu: zij wordt onderbroken door laagten die gerelateerd zijn aan het binnendijkse landschap. Op de steilranddelen is een open beplanting van knotbomen gedacht; bestaande beplanting op de rand wordt daarbij gehandhaafd. Er is hier geen pad op de rand: in dit deel staat de rust (voor de natuur) centraal en is de toegankelijkheid beperkt. Het pad van de zuidelijke steilrand buigt ter hoogte van de Natuurderij af naar de provinciale weg/Sallandsweg, waar het aansluit op diverse paden/wegen.
Aan de oostzijde van de waarden is het tracé van de oude dijk zichtbaar gemaakt, in aansluiting op de behouden delen die voornamelijk binnendijks liggen. Het tracé is herkenbaar aan haar licht hogere en afwijkende (zand) ondergrond en aan de diverse bomen die het verloop markeren. Het oude dijkje staat open voor wandelaars: er is echter geen pad gemaakt, het gaat om het volgen van een spoor in de velden. Het dijkje zorgt voor een verbinding tussen binnen en buitendijkse delen en nuanceert de harde, rechte grens getrokken door de nieuwe dijk/provinciale weg.
Overige:
Nutsvoorzieningen; gas, water en elektriciteit onbekend. Er zijn geen aansluitingen aanwezig. Water en elektra zijn wel aanwezig geweest maar afgesloten. Gas en riolering zijn niet aanwezig.
Asbest; er is asbest aanwezig in het te verkopen object.
Belastingen en kosten; alle belastingen en kosten zijn voor rekening van koper.
Kadastrale inmeting: de percelen worden door het Kadaster ingemeten, de kosten komen voor rekening van de koper.

Wat is jouw huis waard?
Ontvang gratis binnen 2 minuten de waarde van jouw huis
Weten wat je kunt bieden op deze woning?

Kenmerken

Algemeen

Soort woning bouwgrond

Overige

In overleg Ja
Aantal toiletten 0

Buitenwonen

Oerdijk 2
7433AA Schalkhaar (Overijssel)
T: 088-3230123
Ontdek je favoriete wijk
Met de SNS wijkverkenner

Scholen op de kaart

Zoek je een geschikte school in de buurt van de IJsseldijk in Diepenveen?

Wat is jouw huis waard?
Ontvang gratis binnen 2 minuten de waarde van jouw huis