Maak nu een afspraak voor deze woning

Beschrijving

Let op: genoemde koopsom is een vanaf prijs!
Voor prijsoverzicht per bouwkavel, zie bijgevoegde prijslijst.

BOUWPERCEEL
Unieke gelegenheid om op een gewilde locatie, aan de rand van Sint Willebrord op ruim bemeten kavels, een vrijstaande woning met bijgebouw te realiseren. Deze prachtige ruime kavels hebben een grootte van 755 m² t/m 1625 m². Het bestemmingsplan is recent onherroepelijk geworden, waardoor de ontwikkeling van woningen met als bestemming wonen geen belemmering gaat vormen. De bouwkavel ligt inmiddels bouwrijp voor u klaar om te starten met de bouw van uw toekomstige thuis.

De kavels zijn gelegen in het meest Oostelijk gedeelte van St. Willebrord nabij Etten-Leur en toegangswegen richting Randstad en België. Op steenworp afstand van alle denkbare voorzieningen: kortom wonen op topniveau!

Op de hoek Irenestraat – Clausstraat zijn drie mooie bouwkavels gerealiseerd, drie kavels aan de Alexiastraat en één kavel aan de Irenestraat, welke allen worden gekenmerkt door het ruime oppervlak.
Voor uw beeldvorming; zie bijgevoegde situatieschets.

Het ontwerp van de woning kunt u geheel inrichten naar eigen smaak en wens, zolang dit uiteraard past binnen de bouwvoorschriften van de gemeente Rucphen. Voor de bouwregels kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Voor een goede indruk van het perceel worden geïnteresseerden van harte uitgenodigd om een kijkje op de locatie te komen nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.BOUWREGELS
- maximum bouwhoogte: 8,5 m
- maximum goothoogte: 4,5 m
- Oppervlakte bouwvlak: 132,0 m (12x11)

Hoofdgebouwen mogen worden opgericht met inachtneming van de volgende regels:
a. de hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven
aanduidingsvlak binnen het bouwvlak worden opgericht, met inachtneming het op de
verbeelding aangegeven bebouwingspercentage daar waar een dergelijk percentage op de
verbeelding is aangegeven;
b. ter plaatse van de aanduiding ‘vrijstaand’ mogen uitsluitend vrijstaande hoofdgebouwen
worden opgericht;
c. de hoofdgebouwen worden met de voorgevel gebouwd in de op de verbeelding aangegeven
(verlengde van de) gevellijn, daar waar een dergelijke lijn op de verbeelding is
aangegeven. Indien voor een bouwperceel twee gevellijnen zijn bepaald, dient zowel de
voor- als de zijgevel hierin te worden gebouwd. Een uitzondering hierop vormt het
oprichten van erkers en portalen vóór de voorgevellijn mits:
1. de oppervlakte niet meer dan 6 m² bedraagt;
2. de diepte niet meer dan 1,5 meter bedraagt;
3. de hoogte niet meer dan 3 meter bedraagt;
d. de goot- en/of bouwhoogte bedraagt maximaal de op de verbeelding aangegeven maat;
e. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens is minimaal 2
meter;
f. de dakhelling bedraagt bij toepassing van hellende dakvlakken minimaal 30° en maximaal
65°.

Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen worden gebouwd met inachtneming van de volgende
regels:
a. de aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ter
plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' worden opgericht;
b. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt maximaal
100 m², met dien verstande dat de bebouwde oppervlakte van het bouwperceel maximaal
50% bedraagt;
c. de goot- en bouwhoogte bedraagt maximaal 3,25 respectievelijk 6 meter. Indien een
dakhelling wordt toegepast bedraagt de helling minimaal 30° en maximaal 65°;
d. de aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen minimaal 1 meter achter (het verlengde van)
de gevellijn te worden opgericht;
e. de diepte van een woning en een aangebouwd bijgebouw bedraagt, te meten vanaf (het
verlengde van de) gevellijn, maximaal 15 meter. In afwijking hiervan is de diepte van een
woning en een aangebouwd bijgebouw niet gemaximaliseerd, indien:
1. het bijgebouw wordt geplaatst tegen een bestaand vrijstaand bijgebouw, waardoor
de bijgebouwen, aan- en uitbouwen worden verbonden met de achtergevel danwel
zijgevel van het hoofdgebouw;
2. het bijgebouw past in de stedenbouwkundige opzet van het gebied;
3. door de bouw van het bijgebouw geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, gebouwen en bouwwerken
geen gebouwen zijnde. Dit betekent onder andere dat de bezonning en het uitzicht
van de naastliggende percelen niet onevenredig mogen worden geschaad of
monumentale panden worden aangetast;
4. het maximale bebouwde oppervlak niet wordt overschreden.

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden opgericht met inachtneming van de volgende
regels:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen binnen het bouwvlak en ter plaatse van de
aanduiding 'bijgebouw' worden opgericht;
b. de bouwhoogte achter (het verlengde van de) gevellijn bedraagt maximaal 2 meter;
c. de bouwhoogte voor (het verlengde van de) gevellijn bedraagt voor licht- en
vlaggenmasten maximaal 2,5 meter en voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde
maximaal 1 meter.

Kenmerken

Algemeen

Soort woning Overige

Overige

Tuin Ja
Eigen grond Ja
Perceel oppervlakte 755
Nabij school Ja
Nabij winkels Ja
Aanvaarding opmerking Per direct

Kenmerken

Algemeen

Soort woning Overige

Overige

Tuin Ja
Eigen grond Ja
Perceel oppervlakte 755
Nabij school Ja
Nabij winkels Ja
Aanvaarding opmerking Per direct

Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox

Ja, graag

Staat dit huis in jouw favoriete buurt?

Probeer nu de Huislijn Buurtscanner en ontdek welke buurt bij jou past.

Wat worden mijn maandlasten?

Scholen op de kaart

Zoek je een geschikte school in de buurt van de Alexiastraat in ST. Willebrord?

Aangeboden door:

Evers Makelaardij o.z.

Staat dit huis in jouw favoriete buurt?

Probeer nu de Huislijn Buurtscanner en ontdek welke buurt bij jou past.

Scholen op de kaart

Zoek je een geschikte school in de buurt van de Alexiastraat in ST. Willebrord?