Maak nu een afspraak voor deze woning

Beschrijving

Jullie zoeken een agrarisch stuk grond voor bijvoorbeeld jullie paarden of andere hobby gelegen aan de rand van Steenbergen.
Zoek dan niet verder want wij bieden hierbij een weiland aan van totaal 121.125 m²!

De gemeente Steenbergen bestaat uit Steenbergen, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer, De Heen, Welberg, Kruisland en is gelegen in de gemeente Noord-Brabant, tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen. Steenbergen heeft een oppervlakte van circa 160 km² en er wonen circa 25.053 inwoners. De open agrarische landschappen, natuur, water zijn belangrijke kenmerken van de gemeente, naast bedrijventerreinen en kassencomplexen. De ligging zorgt voor een aantrekkelijk woon- en werkklimaat.

Kadastrale aanduiding
Kadastrale gemeente: Steenbergen
Sectie: Z

Perceel 1
Nummer: 46
Groot: 37.520 m²


Perceel 2
Nummer: 46
Groot: 83.605 m²

Totale oppervlakte: 121.125 m²

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch met waarden – Landschapswaarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. agrarische bodemexploitatie;
b. het behoud en herstel van de aanwezige landschapswaarden in de vorm van het behoud en herstel van de open agrarische zeekleigronden;
c. het behoud, herstel en/of realisatie van boomdijken, landschapselementen, alsmede de groenzones bij agrarische bedrijven;
d. het behoud, herstel, bescherming en/of ontwikkeling van natuurwaarden buiten de ecologische hoofdstructuur en buiten de Groenblauwe mantel zoals aangeduid op de verbeelding;
e. extensief dagrecreatief medegebruik;
f. agrarisch educatief medegebruik;
g. kwaliteitsverbetering van het landschap indien dit samenhangt met een ruimtelijke ontwikkeling waarvoor op grond van dit plan medewerking is verleend en waarvoor de kwaliteitsverbetering van het landschap als voorwaarde is gesteld;
h. de aanleg van een landschappelijk ingerichte blusvijver of retentievoorziening, voor zover deze zonder aanvullende voorzieningen in de vorm van bouwkundige of bodemverstevigende of bodemafdekkende voorzieningen worden aangelegd;
i. een (sier)tuin;
j. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats', uitsluitend een begraafplaats met bijbehorende voorzieningen;
k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – dijklichaam', tevens de instandhouding van het dijklichaam, al dan niet met waterkerende functie;
l. kwaliteitsverbetering van het landschap, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - landschappelijke inpassing', de landschappelijke inpassing als bedoeld voor de kwaliteitsverbetering van het landschap zodanig opgericht en in stand dient te worden gehouden zoals vermeld in bijlage 2 bij deze regels;
met de daarbij behorende:
m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
n. water, waterkeringen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
o. wegen, paden en parkeervoorzieningen;
p. teeltondersteunende voorzieningen.

ALGEMEEN:
Bezichtiging uitsluitend via ons kantoor.
Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld als aanbod. Ten aanzien van de juistheid van de vermelde informatie kan door makelaarskantoor Buuron & Kuipers Makelaars Taxateurs B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Dit stuk grond is zeker het bekijken waard! Dus druk op de knop en neem contact met ons op.

Kenmerken

Algemeen

Aantal kamers 1

Woningdetails

Aantal verdiepingen 1

Overige

Leeg Ja
Hoofdtype Bouwgrond
In overleg Ja
Perceel oppervlakte 121125
Aantal badkamers 0
Aantal slaapkamers 0

Kenmerken

Algemeen

Aantal kamers 1

Woningdetails

Aantal verdiepingen 1

Overige

Leeg Ja
Hoofdtype Bouwgrond
In overleg Ja
Perceel oppervlakte 121125
Aantal badkamers 0
Aantal slaapkamers 0

Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox

Ja, graag

Staat dit huis in jouw favoriete buurt?

Probeer nu de Huislijn Buurtscanner en ontdek welke buurt bij jou past.

Wat worden mijn maandlasten?

Scholen op de kaart

Zoek je een geschikte school in de buurt van de Zelleput in Steenbergen?

Staat dit huis in jouw favoriete buurt?

Probeer nu de Huislijn Buurtscanner en ontdek welke buurt bij jou past.

Scholen op de kaart

Zoek je een geschikte school in de buurt van de Zelleput in Steenbergen?