Algemene Voorwaarden

Huislijn.nl

Huislijn.nl BV is een internetonderneming die aanbod van te koop en te huur staande huizen op www.huislijn.nl presenteert. Daarnaast bieden wij onder andere informatie aan over wonen en financiële diensten. Huislijn.nl is gevestigd in het mooie Dordrecht. Bij de Kamer van Koophandel kan je ons vinden onder nummer 06069812.

Gebruik je Huislijn.nl dan ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden, Privacybeleid en Cookiebeleid. Ben je het er niet mee eens – laat het ons dan alsjeblieft weten ([email protected]) – dan dien je geen gebruik te maken van Huislijn.nl.

Omdat wij graag met onze tijd meegaan veranderen de diensten regelmatig en kunnen deze Voorwaarden ook veranderen.

Huislijn.nl BV
Postbus 443
3314 DA Dordrecht
KVK 06069812
[email protected]

Toepassing

Onze Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en diensten van Huislijn.nl, tenzij wij dit anders aan je aangeven.

Natuurlijk gelden deze Voorwaarden voor alle devices, zoals bijvoorbeeld desktop, tablet en mobiel.

Je hebt rechten, maar ook plichten

Gebruik je Huislijn.nl dan mogen een aantal zaken niet, zoals:

  1. de website gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zeden.
  2. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met onze en/of derden intellectuele eigendomsrechten.
  3. het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen.
  4. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal.
  5. het ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Wij zijn zuinig op onze content die zorgvuldig door de makelaar, huiseigenaar en/of betrokken partij is samengesteld. Daarom willen wij voorkomen dat een ieder met deze content aan de haal gaat. Je mag echter wel één kopie downloaden voor eigen en niet-commercieel gebruik. Maar wil je meer, dan zal je aan ons toestemming moeten vragen. Dus je mag onze content niet zonder onze toestemming kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op andere wijze gebruiken en/of exploiteren.

Schade die veroorzaakt wordt uit niet-toegestaan gebruik kunnen wij op je verhalen.

Content

Op Huislijn.nl kan je allerlei content plaatsen, zoals foto’s, video’s, teksten en tekeningen. Wanneer je content plaatst dan geef je ons toestemming om dit gebruiken voor publicatiedoeleinden, bijvoorbeeld op Facebook, Twitter enz.

Huislijn.nl heeft altijd het recht om content te verwijderen.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In ons privacy statement lees je daar meer over. Mocht je daarna nog vragen hebben, neem contact op met [email protected].

In het Cookiebeleid vind je meer informatie over de cookies die Huislijn.nl gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben alleen betrekking op Huislijn.nl en niet op andere websites waarvoor op de Huislijn.nl websites links worden aangeboden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Huislijn.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van Huislijn.nl of van websites die met de website van Huislijn.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s), metatag(s) of i-frame. Huislijn.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Huislijn.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Huislijn.nl worden aangeboden.

Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met onze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Huislijn.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Wij garanderen ook niet dat de op Huislijn.nl aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. En als laatste garanderen wij niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar of huiseigenaar). Huislijn.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die je ontleent aan Huislijn.nl.

Je vrijwaart Huislijn.nl tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

  1. het gebruik van informatie op Huislijn.nl die door jou of door in jouw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
  2. die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van Huislijn.nl.

Consumentenproducten

Zelf je huis op Huislijn.nl plaatsen

Je kan je makelaar vragen om je huis op Huislijn.nl te plaatsen maar je kan dit ook zelf doen. Op dit moment kunnen alleen koop- en huurwoningen geplaatst worden. Aan het zelf plaatsen van je woning op Huislijn.nl zijn eenmalig kosten aan verbonden. Er is geen sprake van verborgen extra kosten zoals btw of courtage over de afkoopsom.

Plaatsing van je huis kan enkel via de voorgeschreven wijze. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Huislijn.nl is het niet toegestaan om huizen te plaatsen via een geautomatiseerd systeem.

Indien je een huis plaatst op Huislijn.nl geef je impliciet aan hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn. Bij het plaatsten van een huis garandeer je voorts dat je bevoegd bent tot het plaatsen van al het bij het huis behorende beeldmateriaal, zoals foto’s, plattegronden, grafisch design en dergelijke, waarbij Huislijn.nl wordt gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder in ieder geval worden begrepen aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten.

Betalingsmethoden

Consumenten kunnen op Huislijn.nl op dit moment alleen betalen via iDeal.

Herroepingsrecht

Je hebt in het geval van online bestellen een wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen. Dit betekent dat jij na de bestelling een afkoelingsperiode krijgt van 14 dagen. Je kan dan zonder opgaaf van redenen de opdracht tot verkoop herroepen. Huislijn.nl betaalt binnen 14 dagen het vooruitbetaalde bedrag terug.

Vragen

Heb je vragen, aarzel niet maar laat het ons weten via [email protected].

Klachten

Mocht je onverhoopt een klacht hebben over een door ons aan jou geleverde betaalde service/product dan geldt de volgende klachtenprocedure: Stuur je klacht naar [email protected]. Probeer zo volledig mogelijk te zijn zodat wij je klacht goed kunnen onderzoeken. Vergeet daarbij niet om je contactgegevens te vermelden.

In de regel zullen wij binnen vijf werkdagen contact met je opnemen en de klacht bespreken. Op basis van de uitkomst van de bespreking van de klacht wordt een vervolgactie afgesproken.

Laatst gewijzigd op 11 juni 2019