Gebruiksvoorwaarden

Huislijn.nl

Huislijn.nl BV is een internetonderneming die aanbod van woon- en bedrijfsruimte, koop en huur, op www.huislijn.nl presenteert. Daarnaast bieden wij onder andere informatie aan over wonen en financiële diensten. Huislijn.nl is gevestigd in het mooie Dordrecht. Bij de Kamer van Koophandel kan je ons vinden onder nummer 06069812.

Gebruik je Huislijn.nl dan ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid. Ben je het er niet mee eens – laat het ons dan alsjeblieft weten (info@huislijn.nl) – dan dien je geen gebruik te maken van Huislijn.nl.

Omdat wij graag met onze tijd meegaan veranderen de diensten regelmatig en kan deze voorwaarden ook veranderen. De meest recente voorwaarden is steeds van toepassing.

Huislijn.nl BV
Postbus 443
3314 DA Dordrecht
KVK 06069812
info@huislijn.nl

Toepassing

Onze Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en diensten van Huislijn.nl. Of wij moeten dit anders aan je aangeven.

Natuurlijk gelden deze Voorwaarden voor alle devices, zoals bijvoorbeeld desktop, tablet en mobiel.

Je hebt rechten, maar ook plichten

Gebruik je Huislijn.nl dan mogen een aantal zaken niet, zoals:

  1. de website gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zede.
  2. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met onze en/of derden intellectuele eigendomsrechten
  3. het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen
  4. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal
  5. het ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Wij zijn zuinig op onze content die z orgvuldig door de makelaar en of huiseigenaar en of betrokken partij is samengesteld daarom willen voorkomen dat een ieder met deze content aan de haal gaat. Daarom mag je wel één kopie downloaden voor eigen en niet-commercieel gebruik. Maar wil je meer dan zal aan onze toestemming moeten vragen. Dus je mag onze content niet zonder onze toestemming kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Schade die veroorzaakt wordt uit niet-toegestaan gebruik kunnen wij op je verhalen.

Content

Op Huislijn.nl kan je allerlei content plaatsen, zoals foto’s, video’s, teksten, tekeningen. Wanneer je content plaatst dan geef ons toestemming om dit gebruiken voor publicatiedoeleinden. Bijvoorbeeld Facebook, Twitter enz.

Huislijn.nl heeft altijd het recht om content te verwijderen.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In ons privacy statement lees je daar meer over. Mocht je daarna nog vragen hebben, neem contact op met info@huislijn.nl

In het Cookiebeleid vind je meer informatie over de cookies die Huislijn.nl gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben alleen betrekking op Huislijn.nl en niet op andere websites waarvoor op de Huislijn.nl websites links worden aangeboden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Huislijn.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van Huislijn.nl of van websites die met de website van Huislijn.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s), metatag(s) of i-frame. Huislijn.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Huislijn.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Huislijn.nl worden aangeboden.

Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met onze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Huislijn.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Wij garanderen ook niet dat de op Huislijn.nl aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. En als laatste garanderen wij niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar of huiseigenaar). Huislijn.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die je ontleent aan Huislijn.nl.

Je vrijwaart Huislijn.nl tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

  1. het gebruik van informatie op Huislijn.nl die door jou of door in jouw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
  2. die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van Huislijn.nl.

Consumentenproducten

Zelf je huis op Huislijn.nl plaatsen

Je kan je makelaar vragen om je huis op Huislijn.nl te plaatsen maar je kan dit ook zelf doen. Op dit moment kunnen alleen koop- en huurwoningen geplaatst worden. Voor het zelf plaatsen van je woning op Huislijn.nl zijn kosten aan verbonden. Er is geen sprake van verborgen extra kosten zoals btw of courtage over de afkoopsom. Je kan kiezen uit diverse pakketten met een geldigheidsduur van 3, 6 of 9 maanden. Je betaalt vooraf, mocht je de woning eerder van Huislijn.nl verwijderen – bijvoorbeeld omdat deze is verkocht – dan geldt er geen restitutie voor de nog resterende periode. Voorbeeld: je hebt een periode van 6 maanden afgenomen, in maand 4 wordt je woning verkocht en verwijder je deze van Huislijn.nl. Over de periode tot en met 6 maand vindt er dan geen verrekening plaats.

Huislijn.nl stuurt tijdig een alert (via e-mail en binnen Mijn Huislijn) met de mededeling als de contractduur afloopt. Je krijgt dan direct de mogelijkheid om te verlengen.

Plaatsing van je huis kan enkel via de voorgeschreven wijze. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Huislijn.nl is het niet toegestaan om huizen te plaatsen via een geautomatiseerd systeem.

Indien je een huis plaatst op Huislijn.nl geef je impliciet aan hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn. Bij het plaatsten van een huis garandeer je voorts dat je bevoegd bent tot het plaatsen van al het bij het huis behorende beeldmateriaal, zoals foto’s, plattegronden, grafisch design en dergelijke, waarbij Huislijn.nl wordt gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder in ieder geval worden begrepen aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten.

Raambord

Op Huislijn.nl kan je een verkoop raambord bestellen met daarbij als optie een telefoonnummer te vermelden. Je betaalt het raambord vooraf. De kosten zijn inclusief verzendkosten. Het raambord wordt naar het door u opgegeven adres gestuurd. Wanneer het telefoonnummer op het raambord door onze fout niet overeenkomt met het door jouw opgegeven telefoonnummer dan wordt het raambord uiteraard op onze kosten vervangen. Bij het invullen van het telefoonnummer adviseren wij je om deze goed te controleren, wij sturen niet gratis een nieuw bord als het telefoonnummer door jou verkeerd is ingevuld.

Top Huis

Je kan je woning voor een maand een Top Huis vermelding geven. De woning wordt dan hoger in de resultatenlijst geplaatst waardoor de woning vaker wordt gevonden. Na betaling wordt de woning binnen 24 uur geplaatst als Top Huis en gaat de periode van 30 dagen in. Het is niet mogelijk om de Top Huis vermelding tussentijds (tijdelijk) te stoppen. Je betaalt de Top Huis vermelding vooraf.

Open Huis

Je kan je woning een Open Huis vermelding geven. Je betaalt de Open Huis vermelding vooraf. Na betaling wordt de woning binnen 24 uur geplaatst als Open Huis. Het is mogelijk om de Open Huis vermelding te verwijderen, echter vindt er geen restitutie plaats.

Nationale en Zomer Open Huizen route

Wanneer Huislijn.nl een Nationale of Zomer Open Huizen route organiseert dan kan je daarvoor je woning aanmelden. Je betaalt deze vermelding vooraf. Na betaling wordt de woning binnen 2 werkdagen geplaatst als Open Huis. Het is mogelijk om de Open Huis vermelding te verwijderen, echter vindt er geen restitutie plaats.

Betalingsmethoden

Huislijn.nl biedt diverse betaalmogelijkheden aan zoals iDeal, Paypall, Mastercard en Visa.

Herroepingsrecht

Je hebt in het geval van online bestellen een wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen. Dit betekent dat jij na de bestelling een afkoelingsperiode krijgt van 14 dagen. Je kan dan zonder opgaaf van redenen de opdracht tot verkoop herroepen. Huislijn.nl betaalt binnen 14 dagen het vooruitbetaalde bedrag terug.

Uitzonderingen:

Top Huis: een Top Huis vermelding gaat direct in. Bedenk je je binnen 14 dagen dan vindt er een verrekening plaats op basis van het aantal dagen dat je woning als Top Huis op Huislijn.nl heeft gestaan. Voorbeeld: je plaatst je huis als Top Huis en na 10 dagen maak je gebruik van je herroepingsrecht. Je krijgt dan over 30 dagen – 10 dagen = 20 dagen je geld terug.

Raambord: indien het door jou opgegeven telefoonnummer niet juist is dan kan er geen restitutie plaatsvinden. Het is dus belangrijk dat je goed het telefoonnummer controleert tijdens de bestelling, wij vragen altijd om het telefoonnummer 2x in te vullen zodat er direct een controle plaatsvindt. Mocht je gebruik willen maken van je herroepingsrecht dan zal je op eigen kosten het bord moeten sturen naar Huislijn.nl. Adresgegevens staan vermeld bij contact

Vragen

Heb je vragen, aarzel niet maar laat het ons weten via info@huislijn.nl.

Klachten

Mocht je onverhoopt een klacht hebben over een door ons aan jou geleverde betaalde service/product dan geldt de volgende klachtenprocedure: Stuur je klacht naar info@huislijn.nl. Probeer zo volledig mogelijk zijn zodat wij je klacht goed kunnen onderzoeken. Vergeet daarbij niet om je contactgegevens te vermelden.

In de regel zullen wij binnen vijf werkdagen contact met je opnemen en de klacht bespreken. Op basis van de uitkomst van de bespreking van de klacht wordt een vervolgactie afgesproken.